Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerpartister: Hållbar välfärd kräver att vi har ”rätt kostym”

Annons

En fråga som många ställer sig är om slantarna kommer att räcka till vård, skola och omsorg även i framtiden. Frågan är högst obehaglig, men ändå nödvändig att ställa. Framtidens utmaningar för välfärden ligger hos kommunerna och landstinget, men är också till stor del gemensamma för hela Europa.

I grund och botten handlar det om att allt fler blir allt äldre. Fler kommer att ha behov av sjukvård samtidigt som de som ska betala notan blir färre och färre. Trycket på välfärdssystemen kommer därför att öka när den medicinska och tekniska utvecklingen inom sjukvården förbättras och därmed möjligheten att bota och lindra. Ofta innebär det också högre kostnader.

Globaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter för kommuner och landsting, men ställer också större krav på anpassningsförmåga och flexibilitet. Jobb försvinner och nya jobb måste komma till i snabbare takt än tidigare. Kommunerna måste vara bättre rustade inför de kraven.

Ytterligare en framtida utmaning är infrastrukturen, vilken är en förutsättning för regional utveckling och god miljö. Kommunerna har en nyckelroll för att generera miljövinster.

Dessa utmaningar kommer att innebära förändringar. Planering och politik måste bli mer långsiktig. Vi måste ge tydliga besked om vad medborgarna kan förvänta sig att kommuner och landsting ska bistå med. De spelregler som staten sätter upp måste vara förutsägbara, verksamhet och ekonomi måste gå hand i hand. Effektivisering, rationalisering och "bättre valuta för pengarna" är därför ett måste även i framtiden! Det gäller att ha "rätt kostym" för en hållbar välfärd.

I dag förs en allt intensivare diskussion om hur välfärden ska finansieras i framtiden. Det är positivt, men vilka möjligheter finns egentligen att öka resurserna till skola, vård och omsorg?

1. Ökad produktivitet i den offentliga verksamheten är en möjlig väg. Men då krävs att vi utvecklar fler och bättre mått på kvalitet och resultat inom utbildning, vård och omsorg. Om vi inte kan mäta resultaten kan vi inte heller styra verksamheten.

Vi behöver också system för konkurrens och valfrihet.

Dessutom behövs mer resurser för forskning och utveckling.

2. Fler i arbete - ökad sysselsättning är nästa möjliga väg för att öka resurserna till väl-färden. Om sysselsättningen ökar får vi också ökade skatteintäkter utan att sam-hällets kostnader ökar.

3. Högre skatter är ytterligare en väg för att öka resurserna till välfärden. Högre skatter är den väg som vi historiskt valt för att få mer resurser. Det är tveksamt om skattehöjningar på längre sikt är en möjlig väg att hantera våra utmaningar inom välfärdsområdet.

4. Ökad privat finansiering av välfärdstjänsterna kan vara en annan väg att gå. Vi ser en växande privat betalningsvilja och betalningsförmåga hos våra invånare. Den måste kanaliseras till välfärdstjänsterna via andra kanaler än skatter.

Detta är fyra olika vägar som man kan välja för att öka resurserna till utbildning, vård och omsorg. Förmodligen kommer framtidens lösningar att vara en kombination av dessa vägar.

Carola Gunnarsson

kommunstyrelsens ordförande i Sala

förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting

Jörgen Johansson

riksdagsledamot för Västmanlands län

talesperson i kommunalekonomiska frågor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons