Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Claes Kugelberg (M): Det brister i ledarskap i Västerås stad

Medarbetarenkäter måste följas upp

Annons

Stadshuset i Västerås

Ett bra ledarskap är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande verksamhet. För att få en bild över hur en verksamhet bedrivs och utvecklas är medarbetarenkäter ett adekvat verktyg. Inom Västerås stad genomförs årliga medarbetarenkäter med hjälp av en utomstående konsult. Då ämnet intresserar mig ställde jag en skriftlig fråga om dessa enkäter till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S), som han besvarade och debatterade med mig vid kommunfullmäktiges januarimöte.

Hans svar på mitt påstående att ledarskapsindex i medarbetarenkäten ska visa att minst 65 procent är positiva till ledarskapet för att ett bra ledarskap ska föreligga var att det snarare är 70 procent som ska vara positiva för att ett bra ledarskap ska anses föreligga.

Vi var överens om att adekvata åtgärder måste vidtas om ledarskapsindex ligger under 50 procent positiva och han menade att så sker. Tyvärr var han dåligt informerad då jag känner till flera fall av dåligt ledarskap och där adekvata åtgärder inte vidtas.

Skräckexemplet är en verksamhet där ledarskapsindex för året 2013 enligt medarbetarenkäten visade att 37 procent av medarbetarna var positiva till ledarskapet. I 2014 års medarbetarenkät var 14 procent positiva till ledarskapet och 2015 var det fortfarande bara 14 procent positiva.

Något bra ledarskap föreligger definitivt inte och adekvata åtgärder för att få ett bra ledarskap lyser med sin frånvaro. Verksamheten har haft och har stora problem och många medarbetare far illa på grund av det dåliga ledarskapet. Den överordnade chefen borde ha agerat redan 2013 men har inte tagit sitt ansvar enligt min uppfattning.

Anders Teljebäck menade att det inte är hans ansvar att följa upp medarbetarenkäterna och det har han rätt i. Det är däremot hans ansvar att se till att de följs upp och att åtgärder vidtas.

Han måste ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en rapport över verksamheter där medarbetarenkäterna de senaste åren visar på svagt eller dåligt ledarskap samt vilka åtgärder som vidtagits. Kostnaden för medarbetarenkäterna är inte försumbar och resultaten måste även av det skälet användas.

Rapporten behövs. Där det brister måste förändringar till. Så här får det inte fortsätta.Det är slöseri med skattemedel och tecken på dåligt ledarskap. Det går ut över medarbetarna och kvaliteten i verksamheten. Vårdtagare och elever hör till dem som blir lidande.

Medarbetare som svarar på en enkät förväntar sig med all rätt att påtalade brister rörande exempelvis ledarskap åtgärdas. Svaga ledare ska tränas till att bli bra ledare. Om det inte lyckas inom rimlig tid ska de bytas ut. Västeråsarnas väl måste alltid komma först. Läsa också: Miljonböter hotar kommunen

Ledarskap handlar om att samarbeta

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons