Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att bygga samman Norge och Sverige

Annons
Binder ihop. Krav på bättre tåg Stockholm-Oslo. Foto:TT

Sveriges och Norges huvudstäder växer snabbast i Europa och mellan våra länder finns en mycket viktig handelsrelation. Här finns potential och många företag vill satsa på detta tillväxtområde. Tyvärr står de bristande kommunikationerna på sträckan Stockholm-Oslo i vägen.

Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan och våra ekonomier är beroende av att varor, tjänster och arbetskraft rör sig mellan länderna. Idag är Norge vår största handelspartner, hela tre gånger större än Kina, och enligt SCB uppgick bara varu-exporten mellan länderna till över 209 miljarder kronor i fjol.

Den långa statsgräns som binder oss samman innebär att vi, både vad gäller geografi, kultur och språk, står närmare varandra än något annat nordiskt land. Detta bygger broar till goda affärsrelationer och har skapat ett givande utbyte av arbetskraft. Varje vecka arbetspendlar exempelvis 30 000 svenskar till Norge. Det är fler än antalet pendlare över Öresundsbron.

Vår relation skapar både sysselsättning och affärer över gränserna. Svenska och norska företag ser möjligheterna i sitt grannland och tusentals av dem driver bolag och dotterbolag på andra sidan gränsen. Många vittnar dock om långa transportsträckor, förseningar och svårigheter med att hålla leveranstider.

Oslo är Europas snabbast växande huvudstad, tätt följd av Stockholm. Idag binds dessa två expansiva regioner samman av en infrastruktur som varken klarar av framtiden eller nutiden.

Längs med sträckan Stockholm-Oslo finns stor kapacitetsbrist och många flaskhalsar på både väg och järnväg. Att åka tåg de 50 milen mellan huvudstäderna tar sex timmar, vilket är lika lång tid som det tar att färdas sträckan med bil.

En fungerande infrastruktur är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för att företag ska kunna bedriva och utveckla sina verksamheter. Nu finns det, efter många påtryckningar från aktörer längs sträckan, glädjande nog en åtgärdsvalsstudie för kollektiva persontransporter med i förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

Denna studie ska undersöka hur vi kan få kortare restider och tillförlitlig tågtrafik mellan de två huvudstäderna. Något som i sin tur skulle understödja tillväxten inom näringslivet.

Att få till stånd en åtgärdsvalsstudie skulle innebära att vi för första gången kan ta ett samlat grepp längst hela sträckan. En sträcka som knyter ihop fem miljoner människor och två starka huvudstadsregioner och nodstäder med kraftfulla mellanmarknader.

Det betyder också att frågan lyfts till den nivå där den hör hemma. Nämligen den nationella nivån. En studie skulle göra det möjligt för två regeringar att tillsammans med aktörer längst sträckan, peka ut hur de framtida kommunikationerna mellan Stockholm och Oslo ska se ut.

Vår farhåga är att sträckan Stockholm–Oslo inte har tillräckligt hög prioritet hos regeringen och därför riskerar att varken komma med i planen eller tidsättas. Vi vill uppmana våra två regeringar att ta den här chansen och se till att åtgärdsvalsstudien både blir av och genomförs på ett kraftfullt sätt. I närtid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons