Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att lindra kvinnors pensionsoro

Annons

Många svenskar är oroliga för den framtida pensionen. Det visar ett antal undersökningar som publicerades i samband med premiepensionsvalet i början av december.

I september frågade AMF Pension över 1000 kvinnor i hela landet om de känner ekonomisk oro inför den egna framtiden som pensionär. Över två tredjedelar svarade ett rungande ja, och nästan lika många uppgav att de kände sig okunniga och oengagerade. Samtidigt är det nio av tio som säger att den kommande pensionen är viktig för dem.

Dagens pensionssystem har i delar överfört ansvaret och risken till individen. Det betyder att besluten om vem som tar hand om pensionspengarna i mycket vilar på varje medborgares axlar.

Det är egentligen inte krångligt att ta kommando över sin pension. Det handlar om att avsätta några timmar om året. Både den som har stora ekonomiska marginaler och den som har mindre kan vinna mycket på att göra aktiva val. Det gäller såväl tjänstepension som premiepension och ett eventuellt privat pensionssparande.

Tjänstepensionen är för de flesta särskilt viktig att fatta ett eget beslut om. De pengar som går till tjänstepensionssparandet är mer än vad som går till premiepensionen.

Det är därför oroande att så många som 82 procent av kvinnorna inte anser att de har tillräcklig kunskap om sin tjänstepension.

I undersökningen är sambandet mellan kunskap om pensioner och oro tydligt. Den som känner sig okunnig blir orolig och får svårt att fatta rätt ekonomiska beslut - eller att fatta något beslut över huvud taget.

Det är helt naturligt. Av de tillfrågade svarar nästan två tredjedelar att de sällan eller aldrig engagerar sig i den framtida pensionen, eller följer med i nyhetsbevakningen om pensionsfrågor.

Alla kommer inte att få en bekymmersfri ekonomi som pensionärer. Men alla kan få kontroll över sin egen situation tidigare i livet, vilket gör att man kan påverka sin ekonomiska framtid betydligt.

De flesta uppfattar det som ett stort beslut att ta lån för att köpa en bostad. Många hämtar information från olika källor och diskuterar med andra - vänner, grannar, professionella rådgivare. De jämför räntor, räknar budget och definierar riskmarginaler. En person som tar ett lån för att köpa en bostad behandlas som en kund och ser sig själv som aktiv beslutsfattare snarare än som passiv del av ett till synes ogenomträngligt system.

Det finns en stor förmåga hos kvinnor att fatta ekonomiska beslut. Undersökningen visar att kvinnan är den i hushållet som oftast har ansvaret för hushållsekonomin. 38 procent av kvinnorna svarar dessutom att de har mest kunskap om hushållsekonomi i familjen, jämfört med 15 procent för partnern och 47 procent för -båda-. Kvinnor har därmed de bästa förutsättningar att ta till sig information om pensionen.

Grundstrategin är densamma som för hanteringen av hushållsekonomin: inventera, planera och agera. Det kan jämföras med att handla mat eller kläder till barnen. Vad har jag hemma, vad behöver jag komplettera med, var ska jag handla? Med pensionen följer samma logik: Hur ser hela mitt pensionssparande ut idag? Behöver jag komplettera eller ändra något för att få den pension jag vill ha? Vilka alternativ finns för mig?

Staten har genomfört en stor pensionsreform men inte backat upp den med utbildning och information. Pensionsbranschen har å andra sidan bidragit till oron genom att prata mer om risker än möjligheter. Detta har knappast gjort någon inspirerad att lära sig mer om pensionsfrågan.

Behövs det andra insatser än de vanliga för att öka kunskapen just bland kvinnor? Jag har inget svar på den frågan, men jag önskar mig livligare diskussioner om pensioner, på alla nivåer under 2007. Jag vill uppmana framför allt kvinnor att börja diskutera pensionsfrågor med andra. Fråga på jobbet, fråga vänner hur de gör. Det är vägen till ökad kunskap.

Det vi behöver är fler konstruktiva samtal, inte färre. Vi som jobbar med frågan måste bidra, men det yttersta ansvaret för beslutet har individen.

Anna Allerstrand

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons