Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför behöver Sverige större län

Vi ser i Sverige, liksom i andra delar av världen, en ökande koncentration till ett fåtal städer och regioner. I Sverige är det framför allt Stockholm, Västra Götaland och Skåne som växer befolkningsmässigt och den trenden förväntas fortsätta.

Annons
Färre landshövdingar. Indelningskommittén föreslår att Sverige ska ha sex län och sex regioner.

Långtidsutredningen prognostiserar att Sveriges befolkning kommer att öka med 1,4 miljoner människor fram till 2040. Av den ökningen antas 87 procent ske i storstadsregionerna.

För att ta vara på hela landets resurser behövs starka arbetsmarknader och tillväxt på flera platser i Sverige. För att trygga tillväxten i hela landet och därmed också skapa förutsättningar för en levande landsbygd behöver vi en samhällsorganisation som gör en positiv utveckling möjlig även utanför de i dag stora regionerna. Att åstadkomma detta är den stora tillväxt- och framtidsutmaningen.

Vi har i dag en kraftig regional obalans. Stockholm, Västra Götaland och Skåne har fördelar i förhållande till de 18 övriga länen. Man har stora politiska och administrativa resurser och en kunskapsmässig plattform vid såväl regionala som nationella prioriteringsdiskussioner. Vi ser också en obalans i tillgången till globala och europeiska forskningsresurser och projektmedel. Forskningsmedlen från Vinnova, EU:s ram-program, Tillväxtverket och Energimyndigheten finns till 82 procent i Stockholms, Skånes och Västra Götalands län samt forskningsmiljöer i Östergötland och Uppsala.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar kopplat till demografi, ett nytt sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar, större krav från invånarna och snabb medicinsk och teknisk utveckling. Flera landsting saknar i dag tillräckligt befolkningsunderlag och resurser för att kunna göra effektiva investeringar och för att kunna bära, utveckla och rekrytera spets- kompetens och kunna ta emot och omsätta ny kunskap.

Detta försvårar möjligheten att ge hela befolkningen tillgång till likvärdig vård av god kvalitet. En indelning i befolkningsmässigt mer jämnstarka län skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela landet. Vår bedömning är att sex län ger möjligheter för alla delar i de nya länen både att utvecklas och att få del av den gemensamma utvecklingen.

En indelning av Sverige i mer jämnstarka län och landsting skulle ge dessa verklig förmåga att fullgöra sina uppdrag. På detta sätt skapas förutsättningar att bygga strukturer för regional utveckling och mer jämlika förutsättningar att ta ansvar för hälso- och sjukvård.

Med sex län kan också statliga myndigheter som har en regional indelning anpassa sin regionala indelning till de nya länen. Detta skapar bättre förutsättningar för samverkan både mellan myndigheter och mellan myndigheter och länen. Om vi i framtiden ska medverka till hållbar tillväxt i hela Sverige behöver vi ett mycket starkare samarbete mellan regionala politiska organ, länsstyrelserna och statliga sektorsmyndigheter.

Vi ska enligt våra direktiv lämna förslag på en ny indelning som kan träda i kraft den 1 januari 2023. Men om vi ser att det är möjligt att genomföra några indelningsändringar till 1 januari 2019 så ska vi lämna ett delbetänkande.

Ett sådant delbetänkande med förslag till tre indelningsändringar har överlämnats till civil- minister Ardalan Shekarabi.

Vi återkommer i vårt huvudbetänkande med bland annat ytterligare indelningsförslag liksom förslag för en ändamålsenlig regional samhällsorganisation.

Barbro Holmberg Kent Johansson Indelningskommittén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons