Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför behövs ny ladugård på Gäddeholm

Annons

En ny ladugård ska byggas på Gäddeholms herrgård och ersätta den i dag uttjänta byggnaden.

Inom ramen för utvecklingen av en ny stadsdel bildade Västerås stad 2008 ett kulturreservat på Gäddeholms herrgård för djur, natur och besökare. På gården har det funnits kor sedan flera hundra år, vilket skapat värden som nu skyddas genom kulturreservatet.

En vital del i reservatsbestämmelserna är att vidmakthålla de betade markerna och herrgårdsmiljön. Därför är det viktigt att bevara betesdriften och det levande lantbruket inom området. Nuvarande ladugårdsanläggning är uttjänt och måste ersättas.

Västerås stads översiktsplan för Gäddeholm anger följande:

● Herrgårdsmiljön med sina gamla anor och sitt jordbruk ska utvecklas vidare och bli stadsdelens signum som mötesplats och besöksmål.

● Inriktningen är att ett kommunalt kulturreservat bildas och att djurhållning och jordbruksdrift bibehålls.

● Kvaliteter som tas tillvara i planstrukturen är bebyggelse i närkontakt med levande jordbruk och djurhållning.

I de nya anläggningarna kommer en del av byggnaden vara avsedd för besökare och den andra för traktorer med foder- och gödseltransporter. Planen är att upphandling slutförs under våren och att nybyggnationerna påbörjas i år och färdigställs 2016.

Energi kommer att produceras från anläggningen i form av el från cirka 2 100 kvadratmeter solceller på taken och ur gödseln utvinns biogas vid biogasanläggningen på Gryta med av en näringsrik restprodukt till gårdens ekologiska odlingar.

Den föreslagna nybyggnadslösningen är också en förutsättning för att arrendatorn ska kunna fortsätta med produktion av ekologisk mjölk i motsvarande omfattning som i dag.

I den nya lösdriftsladugården och mjölkstallet för korna inryms kalvningsboxar, sjukboxar, personalutrymmen, mjölkrum, besöksutrymmen med handikapphiss och toaletter. Dessutom byggs ny plansilos för fodret, tre nya gödselbassänger, och kalvstall.

Den gamla lösdriftsladugården för korna rustas upp till ungdjuren.

Geddeholms AB är ett fideikommissaktiebolag som sedan 2003 ägs av Västerås stad. Bolaget har fått tillstånd av länsstyrelsen att sälja mark till staden för exploatering.

En förutsättning för det givna tillståndet är att kulturreservatet bibehålls och att staden tar ansvar för dess skötsel.

Enligt lag är jordägaren ansvarig för nybyggnation, därav har bolaget som jordägare ett ansvar gentemot arrendatorn. Bolagets och stadens kostnader för investeringen kommer att täckas av arrendeavgifter samt intäkter från planerad exploatering på Gäddeholm.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons