Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför har Sverige misslyckats med integrationen av invandrare

Annons

Enligt en kritisk rapport av i-ländernas samarbetsorganisation OECD, har Sverige misslyckats med att integrera invandrare i samhället. Följden av detta har, enligt OECD, blivit att flyktingar fastnar i bidragsberoende istället för att bli ett resurstillskott som landets ekonomi behöver. Det är olyckligt att de nyanlända redan från början fastnar i bidragsberoende och utanförskap. Detta samtidigt som bristen på arbetskraft hämmar den svenska tillväxten och hotar välfärden.

Den asylprocess som Sverige bedriver idag är inte human, på grund av att de flesta asylsökande sitter i flyktingförläggningar imånga år i väntan på att få besked från Migrationsverket. Ovissheten som denna väntetid medför är ingenting annat än mental terror. Förhoppningsfulla och viljestarka människor tar sig hit men bryts ner psykiskt och fysiskt av den asylprocess som tillämpas i vårt land. Det borde ta mycket kortare tid än vad det tar idag att få besked om man får stanna i Sverige eller inte.

De asylsökande som trots allt får uppehållstillstånd placeras ide kommuner där det finns gott om tomma lägenheter, men det finns i allmänhet inte så många arbetstillfällen i dessa kommuner. Den socialdemokratiska regeringen är väl medveten om problematiken, men den kan eller vill inte göra någonting åt saken. Dessutom är den introduktion som flyktingarna får när de blir kommunplacerade under all kritik. Ide flesta kommuner utformas inte introduktionen utifrån den enskildes individuella förutsättningar. Eftersom individen själv har ett ansvar vid introduktionen bör stor vikt läggas vid den nyanländes tidigare erfarenheter, utbildning och andra kunskaper.

Det finns brister i hur de flesta kommuner ger information och vägledning till de nyanlända. Medvetet eller omedvetet fokuseras informationen på bidrag och vilka krav det ställs för att få dessa bidrag, i stället att betona vikten av att arbeta och kunna försörja sig själv och sin familj. Det är någonting fel i vårt mottagningssystem när en person som nyligen fått uppehållstillstånd dras in i ett bidragsberoende som passiviserar individen och samtidigt försvårar en ekonomisk integration. Man skapar en kultur av "omhändertagande" som egentligen inte behövs, eftersom invandrarna är kapabla att ta hand om sig själva och påverka sina egna liv.

Diskrimineringen på arbetsmarknaden är en av de viktigaste faktorerna som skapar segregation, utanförskap och maktlöshet. Diskriminering av invandrare visar sig inom allt fler områden, till exempel vid uthyrning av bostäder, vid krogbesök och ipolitiken. Diskriminering visar sig även i lägre löner, sämre arbetsvillkor och i att många tvingas ta arbeten de är överkvalificerade för. Här kvävs en politisk mobilisering.

Den strukturella diskrimineringen av invandrare som råder på den svenska arbetsmarknaden måste bekämpas. Det som krävs på den segregerade arbetsmarknaden i Sverige är en attitydförändring såväl hos myndigheter och företag som hos gemene man. Sverige har mycket att lära av de länder som har lyckats med integrationen. Storbritannien är ett sådant land där invandrarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara.

Det är ingen hemlighet att många invandrare utbildar sig här i Sverige och sedan flyttar till Storbritannien för att hitta ett jobb som motsvarar deras kvalifikationer. De är tvingade att lämna Sverige, eftersom de jobb som väntar i Sverige är arbeten som inte kräver hög utbildning, exempelvis städare, busschaufför, taxichaufför, pizzabagare samt arbete som tolk. Samhällsekonomiskt är detta till stor skada för Sverige, både när välutbildade lämnar landet och när de jobbar i fel yrke. Sverige kommer inte att lyckas med integrationen förrän diskriminering av invandrare upphör.

Abdirisak M Hussein

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons