Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Bygg bort barriär för cyklister

Annons
Bild: Västerås stad/Skribenten

Cykel är ett av de högst prioriterade transportmedlen enligt Västerås stads trafikplan. Många använder redan cykel i Västerås, men cykling kan bara nå sin fulla potential om en effektiv och attraktiv infrastruktur byggs kring Västerås centrum. Apropå cyklingens potential är den som störst just kring centrum eftersom avstånden är korta och det kan vara trångt för bilister. Vi behöver förutom “vanliga” cyklister även ha i åtanke det ökande antalet elcyklar och lastcyklar och specialcyklar för särskilda behov.

Cykelfrämjandet i Västerås anser att det liggande förslaget till detaljplan för Mälarporten motsäger de intentioner som fanns i översiktsplanen från 2013 när det gäller förbindelser för cyklister. I översiktplanen från 2013 föreslogs passager både under och över järnvägen. Passagen under järnvägen var tänkt för cyklister. Inget av de två tävlande förslagen anammade tanken med en passage under järnvägen, och därmed försvann den lösningen ur bilden.

Det gällande detaljplaneförslaget har löst passagen med en kombinerad passage både under och över barriärerna med flera tvära svängar varav några med skymd sikt. Detta är det gällande lösningsförslaget, och det är det vi behöver bygga vidare på.

Samrådet för detaljplanen är nu över och projekt Mälarporten är inne i en mer intern fas. Cykelfrämjandet i Västerås har lämnat in sina synpunkter till projektet under samrådet. Vi påpekade bland annat vikten av att Västerås framtida cykelvägnät blir effektivt och attraktivt. Mälarporten har en nyckelroll att spela i och med att projektet kan lägga grunden till att bygga bort ett par, tre stora barriärer för cyklister och fotgängare. Det är nu upp till projektet hur mycket barriär som försvinner.

Detaljplanen omfattar inte de två stora vägarna Södra Ringvägen och Kungsängsgatan som omgärdar resecentrum. För att få till en effektiv infrastruktur för gående och cyklister behöver gång- och cykelbana överbrygga även dessa barriärer. Utmanande, men det centrala läget gör det desto viktigare att projektet lägger grunden för bästa möjliga lösning för många år framöver. Även om man inte löser problemet idag är det är idag vi kan förbereda Mälarportens Sigurdspassage och Vasaterrass för att i framtiden överbrygga dessa barriärer.

Det Cykelfrämjandet i Västerås har som vision för nuvarande detaljplaneförslag skulle radera de tvära svängarna med skymd sikt, onödiga fallhöjdsmeter och skapa förutsättningar för en smartare och säkrare anslutning mot Kopparbergsvägen. Vad som behöver göras är att förbereda för möjlighet att lägga till brofästen för gång- cykelbana söderut vid Sigurdspassagen och norrut längs sidan av Vasaterrassen och inte begränsa torgytan på Vasaterrassen. Med dessa möjligheter skulle Mälarporten kunna bli en mycket fin byggsten som spänner bågen för en visionär cykelstad.

Cykelfrämjandet i Västerås

genom Per Wetterling

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons