Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokrati är en färskvara

De frågeställningar som VLT:s ledare den 13 mars tar upp inför EU-valet är ytterst relevanta. Var ska man dra gränserna?

Annons
Jörgen Appelgren Junilistan

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill likställa de politiska gränserna med de geografiska. De övriga partierna, inklusive Juni-listan, är överens om att internationellt samarbete gynnar Sverige.

Det som skiljer partierna åt är hur väl retorik och handling hänger ihop.

Det är lätt att rida på den EU-kritiska vågen och fiska billiga röster under valkampanjen, men hur man agerar i omröstningarna i Bryssel är en helt annan sak. Det har man bland annat sett på Marita Ulvskog (S), som är EU-kritisk i sin retorik men röstar för en utökad EU-budget.

Det är tyvärr inget unikt fenomen. Omröstningar i EU-parlamentet handlar om små och stora kompromisser som föregås av stort inflytande från anonyma EU-byråkrater som i sin tur påverkats av lobbyister.

Junilistan har drivit samma EU-kritiska agenda i tio år. Under tiden har allt fler frågor lyfts upp till EU-nivå.

Då EU är mindre demokratiskt, mindre transparent och mer byråkratiskt än de nationella parlamenten utgör detta ett växande problem. Utöver det är det praktiskt omöjligt att ställa EU-parlamentarikerna eller kommissionen och dess tjänstemän till svars.

I Sverige har vi möjlighet att byta regering under omval. I EU kan vi byta ut de 20 svenska parlamen-tarikerna, de andra 731 har vi inget inflytande över. Det handlar om människor som står för två tredjedelar av alla nya lagförslag i Sverige.

Nu är sociala frågor, EU-skatter och “Europas förenta stater” på agendan. Det är frågor som i högsta grad berör det svenska folket, men som sällan kommer upp på allvar i debatten.

Junilistan är tydlig i sitt budskap. De stora frågorna som inte kan lösas nationellt, så som gränsöverskridande miljöfrågor, den fria rörligheten, inte minst inom utbildningsväsendet och kostsamma forskningsprojekt bör drivas på EU-nivå.

Frågor som har lokal förankring bör självklart beslutas på nationell, om inte lägre, nivå.

I Junilistans valplattform framgår det tydligt att detta ska förändras genom att omförhandla Lissabonfördraget.

Ett tungt byråkratiskt system som EU går inte att förändra med smärre justeringar utan det går bara genom en rejäl omförhandling tillsammans med likasinnade länder som Storbritannien och Nederländerna, oavsett vad de etablerade partierna försöker slå i väljarna vart femte år.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons