Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är bättre att satsa på spillvärme än bioenergi

Klimatkonferensen i Köpenhamn närmar sig med stormsteg. Det är viktigt att hitta kreativa lösningar på klimat- och miljökrisen.

Annons
En kreativ lösning. Man kan bygga ett varmvattennät från Forsmarks kärnkraftverk som räcker till samtliga kommuner i Mälardalsregionen, hävdar debattörerna. foto: scanpix

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) föreslår för Sveriges del energieffektivisering, el/laddhybrider och fortsatt kärnkraft.

En lösning i linje med detta är utnyttjande av spillvärmen från våra kärnreaktorer som räcker till huvuddelen av alla bostäder. Man kan bygga ett varmvattennät från Forsmark som räcker till samtliga kommuner i Mälardalsregionen och på liknande sätt kan man göra från Oskarshamn och Ringhals och vid en eventuell återuppbyggnad av Barsebäck.

Men vid vanliga fossila kraftvärmeverk tas spillvärmen om hand för att bland annat värma bostäder. Västerås var en föregångare i Sverige genom att ta hand om värmen från dess koleldade kraftvärmeverk för både elproduktion och fjärrvärme.

Kärnkraftverk alstrar också ”spillvärme”, men den dumpas i havet. Så beslutades av svenska politiker på 1970-talet påhejade av dåvarande miljörörelse. Motiveringen var att annars låser vi fast oss i kärnkraft. Redan på 1970-talet projekterades en tunnel från Forsmark till Stockholm för att föra över varmvatten för att värma hela Stockholm. Motsvarande projekterades för Barsebäck–Malmö. Men politiska kärnkraftsmotståndare sade nej då.

En aspekt som framförs är att produktionen av elenergi minskar om man tar ut fjärrvärme från turbinen på ett kraftverk. Vid dumpningen i havet är temperaturen på spillvattnet cirka 30 grader. Ska man ta ut fjärrvärme måste temperaturen ökas till cirka 100 grader. Och då sjunker uttaget av elenergi. Men å andra sidan ökar genereringen av värme och som dessutom inte ska dumpas i havet. Minskningen av elenergi från till exempel Forsmark är cirka 8-10 procent med viss reservation för vissa energiförluster från de nuvarande genererade 21 terawattimmar el och cirka 30 terawattimmar värme.

Ser man på det hela med totalt 70 terawattimmar elenergi från kärnkraft i Sverige inser man att Sverige förlorar för närvarande cirka 40-50 miljarder kronor per år på grund av den felaktiga energipolitiken på 1970-talet. Dessutom har man – i det fall att värmen genererats med fossila bränslen – fått en teoretiskt ökad påverkan på växthuseffekten med 30-50 miljoner ton kol-dioxid per år, det vill säga med drygt hälften av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige. Nu är dock inte all värme genererad med kol som energikälla utan med biobränslen som håller på att bli en mycket dyr och knapp energikälla. På kort sikt ökar kol-dioxidhalten också vid bioenergi.

Sedan handlar det om vår säkerhet och vårt beroende av en inte alltid vänlig omvärld. Beroendet av energi, gas, olja etcetera från Ryssland, Iran, och arabvärlden ger anledning till oro. Se bara exemplet Ukraina som gjort sig beroende av gas från Ryssland.

Folk vill ha en lösning av klimatkrisen som ger samtidigt miljö, oberoende och ekonomisk utveckling. Att utnyttja kärnkraften, även som en energikälla för fjärrvärme, minskar utsläppen av växthusgaser i Sverige med kanske hälften.

Dessutom tjänar Sverige mycket pengar på en sådan lösning. Spillvärmen från kärnkraftverken är vår bästa lösning för fjärrvärme i stället för en osäker satsning på bioenergi. Spillvärmen kan bli en global lösning och radikalt bidra till minskning av växthusgaser i andra länder. Inte minst i länder där fjärrvärme och fjärrkyla kan efterfrågas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons