Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är dags att satsa på skolan på riktigt

Annons

Västerås grundskolor har under många år verkat under mycket hårda ekonomiska villkor.

Kraven på besparingar och effektiviseringar har gått ut över lärarnas arbetssituation och därmed elevernas skolresultat.

Jämfört med andra kommuner i samma storlek har Västerås en mycket låg elevpeng som resulterar i en låg grundbemanning i klassrummen. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på. Vi vill höja eleversättning med 50 mnkr i ett första steg för att komma ikapp med jämförelsebara kommuner.

Det behövs stora satsningar. Enligt Skolverket har till exempel Linköping 11 elever per lärare och Västerås 13 elever per lärare.

Omräknat i lärartjänster på en skola med 400 elever så har Linköpings elever tillgång till 36,4 lärare, medan motsvarande siffra för Västerås är 30,8 lärare. Konkret innebär det fler elever för varje lärare att ansvara för.

En bra pedagogisk verksamhet kräver också att personalen befrias från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling.

Att planera och genomföra en undervisning med de inslag av individuella anpassningar och stöd som krävs för att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential oavsett föräldrarnas utbildningsnivå och vilket bostadsområde eleven bor på. Det är inte värdigt Västerås, som siktar på att bli en av Sveriges bästa skolkommuner, att ge sina lärare så dåliga förutsättningar.

Vänsterpartiet ser att det behövs mer personal i skolorna för att lärarna ska kunna jobba utifrån läroplanens mål och hinna ge alla barn det stöd och den uppmärksamhet de behöver.

En bra pedagogisk verksamhet kräver också att personalen befrias från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling.

I och med friskolereformen och det fria skolvalet har Västerås skolor blivit allt mer segregerade. Barn till föräldrar med en mer gynnsam socioekonomisk bakgrund gör aktiva skolval i större utsträckning än barn till föräldrar med en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Det har medfört att skillnaderna mellan skolornas genomsnittliga resultat har fördubblats de senaste 20 åren.

Förutom att de allt mer homogena klasserna och skolorna ökar skillnaderna i skolresultat mellan skolorna så förlorar också skolorna sin viktiga roll som mötesplats för alla elever. Möten som i grunden ger möjlighet till förståelse och respekt för varandras olikheter. Men dessa möten gynnar också enligt forskningen samtliga elevers skolresultat. I den segregerade skolan är alla elever förlorare.

Jämför med nidbilden av en bolagsstyrelse som helt består av medelålders vita män i slips med samma utbildnings- och erfarenhetsbakgrund och liknande fritidsintressen. Här är det uppenbart att det i stort saknas förutsättningar för kreativitet och nyskapande. Det är den arenan våra skolelever nu är förevisade till, med krav på allt högre skolresultat. Och inte mist som förberedelse för ett allt mer komplext samhälle och yrkesliv.

Det är långt kvar tills alla skolor kan visa samma kunskapsresultat. Vi måste på allvar fundera på de ekonomiska villkoren för respektive skola.

Vi i Vänsterpartiet menar att det är viktigt att resurser fördelas efter behov. Att skolorna fullt ut kan kompensera elevernas olika grundförutsättningar på grund av socioekonomiska orsaker.

Den sociala viktning av ersättningen som i dag görs behöver förändras för att ytterligare stärka skolornas möjligheter att jobba kompensatoriskt.

De två största utmaningarna i Västerås stads grundskolor i dag är barnens kunskapsutveckling och likvärdigheten. Med Vänsterpartiets politik skapar vi en skola för alla där alla grundskoleelever blir behöriga och kommer in på sina gymnasieval.

Anna Maria Romlid (V)

oppositionsråd

Lars Nordin (V)

andra namn på kommunlistan

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons