Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det bästa får aldrig bli det godas fiende

Annons

Behöriga lärares vara eller inte vara aktualiseras inför varje nytt läsår. Då behörighet inte löser skolans alla problem finns anledning att söka belysa denna fråga ur behovssynpunkt.

För den obligatoriska skolan har det länge funnits anpassad lärarutbildning, så kallade seminarier, som sökt ge sina studerande behörighet (innefattande nödig kompetens) att klara lärarrollen. För andra skolformer var ämneskunskap kompletterad med provår och ofta även akademiskt betyg i pedagogik behörighetsgrundande. I dag finns lärarhögskolor för alla lärarkategorier. Den utbildningen ger behörighet för yrket.

I verkligheten finns det även många lärare utan behörighet som ändå besitter kompetens, men tyvärr även några behöriga lärare som saknar för läraryrket lämplig kompetens. Körkortet ger ju behörighet, men nödvändigtvis inte kompetens att säkert köra bil.

Som kunder ställer vi krav på alla de varor och tjänster som vi köper. På sjukhus vill vi möta kirurger som är kompetenta att göra säkra ingrepp, medicinsk apparatur som fungerar och rätt analyserade prover. På bilverkstaden vill vi ha säker service på vår bil. I flygplan vill vi kunna känna tillit till dem som konstruerat, tillverkat och servat planen.

Samma krav som vi ställer vid våra inköp ställer kunderna på de varor och tjänster som vi producerar - med andra ord behov av kompetens hos alla dem som utför arbete jämte större vikt vid kompetensuppbyggnad i verksamhetens kort- och långsiktiga planering.

Kompetens kan beskrivas som tillräcklig skicklighet, förmåga och motivation att lösa ett problem eller en annan uppgift. Behörighet eller legitimation ger den formella rätten som ibland krävs för att få utföra uppgiften.

I en snabbt växande ekonomi har brist på utbildad personal varit stor inom många yrken. Trots brist på formell teknisk utbildning skapade vi en stark industrination. I en snabbt växande skola fanns inte heller tillräckligt antal utbildade lärare. Därför har många av våra behöriga lärare fått sina grundkunskaper med stöd av obehöriga lärare och kan trots detta anse sig att vid tjänstetillsättning ha företräde framför sina gamla coacher.

Mina synpunkter vill beröra medaljens båda sidor. Som kompetensutvecklare inser jag självfallet att det är bäst med för yrket utbildade lärare, men det bästa får aldrig bli det godas fiende. En duktig lärare, vars enda brott är att sakna formell lärarutbildning, bör frikännas på grund av sin lojalitet att under lång tid ha hjälpt skolan i en bristsituation, men också på dispens kunna beviljas behörighet jämte framtida rätt att tillhöra och försvaras av lärarfacken i en tid då även adelns hävdvunna privilegier omvärderas. Här avses inte att skapa en genväg sedan balans mellan lärarutbildning och efterfrågan uppnåtts.

Obehöriga lärare i skolan är inte orsaken till alla dagens problem. Är emellertid problemet att läraren inte klarar uppgiften bör vederbörande oavsett formell behörighet beredas möjlighet att finna lämpligare arbetsuppgift.

THORE GÅRMARK

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons