Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det behövs både ramar och kramar i skolan

Annons

Många inom skolans värld gör ett fantastiskt arbete, skolledare och lärare som brinner av iver för elevers välbefinnande och kunskap. Men tyvärr ser det inte riktigt ut så överallt. Fler och fler elever hamnar i utanförskap och efterhandslösningar. Ett aktuellt exempel på detta är riksrevisionens rapport som visar att ungefär hälften av alla barn med funktionshinder inte klarar av att nå målen.

Hur kan detta egentligen ske i välståndslandet Sverige? I Västerås lämnade 230 elever nian utan att ha godkända betyg våren 2005, årets siffror har vi ännu inte sett. Det är höga siffror, och det är sämre än riksgenomsnittet. Det är på tiden att införa en nollvision mot misslyckanden och en "vision 100 procent" för lyckanden i svensk skola.

Under socialdemokraternas senaste 12 år vid makten har kunskapssegregeringen ökat mer och mer. I stället för att ta tag i problemen har regeringen kommit med uttalanden om att det inte är så tokigt. Det verkar vara socialdemokraternas nya grepp. Tysta ner det som är problematiskt, precis som man gör med arbetslösheten. Pratar man inte om den finns den inte.

Vi i centerpartiet är övertygade om att det är i början av skoltiden de stora insatserna ska komma och inte på slutet. Om alla elever ska ha en ärlig chans att lyckas måste vi ha en skola som i större utsträckning tillåter individuella möjligheter. Ingen ska behöva gå osedd genom nio års skolgång. Varje elev ska få sin uppbackning direkt.

Likvärdighet betyder inte likadant - utan lika möjligheter att lyckas. Vi vill ha en skola som sätter fokus på kunskap och att eleverna mår bra, en skola med både ramar och kramar. Det vill vi göra bland annat genom:

*En mer elevanpassad skola som utgår från kunskap istället för tid. Idag är antalet år eleven går i skolan viktigare än kunskapen den får med sig. Eleverna ska ha en tillräcklig bas från grundskolan innan de går vidare till gymnasiet.

*Satsa stort i början eftersom de första åren lägger grunden för det fortsatta lärandet. Centerpartiet lägger 1,2 miljarder på en läsa- och skriva satsning som riktar sig till de första åren i skolan och vi följer upp det med en kontroll i trean.

*Varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan, sekretessbelagd, som skall fungera som ett samspel mellan skolan, eleven och hemmet. Denna skall också ligga till grund för utvärdering och om det behövs extra stöd och hjälp.

*Elever som behöver extra stöd har rätt till åtgärdsprogram och ska vara delaktiga i dess upprättande, tillsammans med rektor, lärare och föräldrar. Åtgärdsprogrammen ska ha tydliga och uppföljningsbara mål och ansvarsfördelning. Lärare och skolledare i Västerås ska erbjudas kontinuerlig fortbildning i hur man upprättar och arbetar med åtgärdsprogram för att ge rätt stöd och nå bra resultat.

*Tydliga insatser för de elever som kommer till Sverige och vår skola mitt under grundskoletiden. Satsning på svenska språket samtidigt som det måste finnas möjlighet att läsa ämnen på hemspråk för att kunna hänga med i studierna.

*Satsa på dem som jobbar i skolan. Utan duktiga och engagerade lärare fungerar inte skolan. Därför behövs ordentlig fortbildning och fler karriärvägar till exempel möjligheter att forska på halvtid och undervisa på halvtid. Ge lärarna tydliga befogenheter och ansvar både över skolan och i klassrummet.

*Återinför speciallärarutbildningen.

Förhoppningsvis kan vi tillsammans med Västeråsalliansen och allians för Sverige börja genomföra detta och mycket mer efter den 17 september. Det är på tiden att socialdemokraterna får känna på utanförskapet och eleverna får en ärlig chans att lyckas.

Sofia Larsen

Vicki Skure-Eriksson

Under socialdemokraternas senaste 12 år vid makten har kunskapssegregeringen ökat mer och mer. I stället för att ta tag i problemen har regeringen kommit med uttalanden om att det inte är så tokigt, skriver Sofia Larsen, riksdagsledamot och skolpolitisk talesman (c), och Vicki Skure-Eriksson, kommunfullmäktigeledamot (c) i Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons