Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns inget försvar för felen i äldrevården

Annons
Uppföljning krävs. Äldrenämndens ordförande kräver bättre rapporter. Bilden är från Södergården.. Foto: VLT:s arkiv

Uffe Holm beskriver den 20 juni sina upplevelser av äldreboendet Södergården, där en av hans anhöriga bor. Det han berättar är inget som går att försvara.

När det gäller vården och omsorgen av svårt sjuka människor är många parter inblandade. Då är det mycket viktigt att de har ett bra samarbete.

En avgörande del i detta är informationsöverföringen och för det måste vården och insatser dokumenteras.

Äldrenämnden har ansvar för att vården på stadens äldreboenden är säker och trygg oavsett vem som är utförare. Därför görs regelbundna uppföljningar och granskningar.

Äldrenämnden är dock också beroende av att boende och deras anhöriga och även personal anmäler när de ser brister. Vi är måna om att det ska vara en öppen dialog.

Uffe Holm beskriver att trots bristerna finns personal som gör ett gott jobb. Kontinuitet är ett högt ställt mål för äldrenämnden.

Det här måste utförarna bli bättre på, oavsett om de är kommunala eller privata. Ett sätt kan vara att öka grundbemanningen och minska antalet tids- begränsade och otrygga anställningar.

Uffe Holm skriver att ”inga avvikelser är rapporterade”. Tyvärr är detta ett problem från flera av våra utförare. Främst de privata.

Trots påstötningar från äldrenämnden låter utförare bli att använda sig av Lex Sarah som är ett instrument att förbättra vården när brister uppdagas. Äldrenämnden fortsätter att påminna och har även haft utbildningar för utförarna.

Angående kvalitetspolicyn som Uffe Holm efter- frågar: Enligt äldre- nämndens beställarenhet arbetar äldrenämnden numer utifrån lednings-system för kvalitet från Socialstyrelsen.

Vem representerar kvalitetsombudet, undrar Uffe Holm? Kvalitets-ombudet är anställd på sociala nämndernas förvaltning och jobbar för de tre sociala nämnderna i Västerås: äldrenämnden, nämnden för funktionshindrade och individ- och familjenämnden.

Hösten 2013 gjordes en uppföljning av Söder- gården. Äldrenämnden fann då brister gällande allmänna krav på utföraren, meningsfull dag, genomförandeplan, dokumentation, måltider och näringstillförsel. Det fanns också brister utifrån inriktningen i upphandlingen: kultur, utevistelse och naturupplevelser.

Attendo fick i uppdrag att komma in med en handlingsplan där de skulle beskriva hur de skulle åtgärda bristerna och när de skulle vara klara. Handlingsplanen har kommit in och godkänts av äldrenämnden och arbetet med förbättringarna pågår.

På äldrenämndens sammanträde i maj var Attendo ditkallade för att redovisa hur arbetet går.

Från äldrenämnden ser vi allvarligt på situationen och vår enhet för beställning och uppföljning kommer ha fortsatta kontakter med Attendo.

Carin Lidman (S) ordförande för äldrenämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons