Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Djurens rätt: Stöd för alternativa metoder borde öka, inte minska

Den nu sittande regeringen har drastiskt minskat anslaget för utveckling av alternativa metoder till djurförsök, till åtta miljoner kronor för år 2008.

Annons

Dessa miljoner räcker uppskattningsvis till 7-8 mindre projekt. År 2006 delade den dåvarande regeringen via Djurskyddsmyndigheten ut 18,5 miljoner kronor i anslag för utveckling av alternativa metoder till djurförsök (16,5 miljoner) och till projekt för förbättring av försöksdjurens förhållanden (2 miljoner).

Summan 18,5 miljoner kronor som fördelades för år 2006 var bra pengar, men det är inte tillräckligt om det ska kunna utvecklas alternativa metoder till djurförsök i större omfattning.

Regeringens åtta miljoner är naturligtvis ännu mer otillräckliga. De har dessutom delats upp på två anslagsfördelande myndigheter nämligen Jordbruksverket (fem miljoner) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, (tre miljoner). Det är ineffektivt att två myndigheter ska utlysa och fördela anslag för samma syfte.

Det är också opraktiskt för forskarna att de ska söka till två olika myndigheter. Det kan inte leda till att pengarna används på bästa sätt. I sammanhanget ska det också nämnas att Jordbruksverket och andra myndigheter av regeringen har ålagts att minska administration och krångel de närmaste åren.

Regeringens beslut att pengar för att utveckla alternativa metoder till djurförsök ska fördelas av två myndigheter minskar inte administration och krångel tvärtom.

Sverige har haft ett gott anseende i Europa med den satsning som gjorts på utveckling av alternativ till djurförsök.

Sveriges anseende i Europa i det här avseendet rasar och man undrar vad som pågår i Sverige, med nedläggning av Djurskyddsmyndigheten och en kraftig minskning av anslaget för utveckling av alternativ till djurförsök.

Borde inte alla människor som har den minsta medkänsla med levande, kännande djur tycka att detta är beklämmande fakta? Man behöver knappast vara emot djurförsök för att tycka att det är fördelaktigt om de kan ersättas av alternativa metoder.

Om man läser de politiska partiernas program så hittar man följande direkta citat:

Moderaterna: Vi anser generellt att forskarvärlden i så stor utsträckning som möjligt skall arbeta med alternativa metoder och när så är möjligt undvika djurförsök. Vi vill att arbetet för att finna alternativ till djurförsök skall fortgå och intensifieras med syftet att minska användningen av försöksdjur utan att viktig forskning drabbas.

Folkpartiet: Vi vill minska antalet djurförsök, minimera onödigt lidande för försöksdjuren - samt intensifiera forskning för att finna alternativ till djurförsök.

Centerpartiet: Naturligtvis måste allt göras för att minimera antalet djurförsök och dess negativa effekter. Med dagens moderna teknik finns alternativa metoder där djur inte behöver användas.

Kristdemokraterna: Studenter och forskare ska ges ökad utbildning i alternativa metoder till djurförsök. Man bör sträva efter att, där valmöjlighet finns, i första hand använda alternativa metoder, till exempel bakteriekulturer, och minimera antalet djurförsök.

Hur stämmer då dessa politiska åtaganden med verkligheten? Varför blev det så här?

Vi kräver att regeringen ökar resurserna för arbetet med utveckling och utvärdering av alternativa metoder till djurförsök och att Sverige blir en drivande kraft för detta inom EU.

Maarit Nurkkala

Susanne Knoph

Lotta Norin

Sanna Berg

Gunnel Söderback

Djurens Rätt i Västerås-Hallstahammar-Surahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons