Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekomuseum i stöpsleven - än en gång?

Annons

Det har framkommit i media att Ekomuseum Bergslagen är stadd i förändring, då en kommun hoppat av och en annan avser att göra det samtidigt som planer finns för en ombildning till ett nätverk. Det här föranleder en hel del funderingar och den rätta frågan man kan ställa sig är, för att travestera tvprogrammet På spåret, vart är vi på väg?

Ekomuseum Bergslagen utgör i likhet med andra ekomuséer i vårt land en betydande del av svensk kulturhistoria och ger forskare, museibesökare och andra intresserade värdefulla insikter och upplevelser. Muséet uppbärs mestadels av många ideella lokala krafter. Som ett bevis på deras insatser och kvaliteten på verksamheten blev Ekomuseum Bergslagen vald till Europas bästa industrihistoriska museum 1998.

Nu när diskussioner förs om förändringar i organisatoriskt hänseende är det mycket viktigt att det inte leder till lösare strukturer via ett nätverk eller dylikt. Ett sådant kan man ändå ha med nuvarande struktur men ska det knytas ihop fastare så måste de samverkande kommunerna, de berörda länen och länsmuséerna ta ett större grepp med hjälp av staten, för jag tror att det är här som bräckligheten finns om man ser till de ekonomiska realiteterna. Det tycks som om Bergslagskommunerna själva inte mäktar med de kostnader, som nuvarande samarbete medför.

Samtidigt kan man fråga sig om det blir så mycket billigare om man bryter sig ur och tar ett lokalt isolerat grepp? Leder inte det här också till växande klyftor?

Är inte ett av kruxen att ekomuséerna inte får den uppmärksamhet och uppbackning som behövs från statens sida? De stora, fasta muséerna erhåller betydande anslag samtidigt som flera av dem inte tar inträdesavgifter. Det är helt riktigt med detta att göra muséerna mer tillgängliga för allmänheten men då skall även ekomuséerna ges betingelser för att kunna utvecklas i positiv bemärkelse.

Hela Bergslagen med sina gruvor och järnverk samt Strömsholms kanal har betytt mycket för Sveriges utveckling och det är av stor betydelse att dess historia förevisas med större engagemang och ansvar från statens sida.

Jag är medveten om att det inte bara handlar om ekonomiska förutsättningar, ty även organisatoriskt har det hänt en hel del under resans gång med till exempel personal-förändringar och styrelseskiften. Men ska stiftelsen diskutera nya förändringar så bör det föregås av en ordentlig generaldebatt med fler inblandade parter för att ordentligt genomlysa framtida utvecklingsmöjligheter.

Ekomuseum Bergslagen behöver alltså mer stöd för att ännu bättre kunna lyfta fram Bergslagens historia och bli ett attraktivare besöksmål.

Jan-Åke Ekholm, bergslagsbo i förskingringen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons