Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomiprofessor: Kvinnor viktiga för att förnya företagandet

Annons

Inlägget från den globale tillväxtentreprenören Kjell Strandberg är intressant och tar upp flera frågor som är värda en ordentlig genomlysning. Tyvärr tycker jag inte Strandbergs inlägg gör bilden klarare, snarare bidrar hans inlägg till att skapa en djupare solförmörkelse. Detta beror till stor del på att smått och stort blandas ihop. (Är det Västerås, Sverige eller världen som är utsatt för solförmörkelsen?)

Strandberg angriper statens enorma satsning på hundratals miljoner för att få fram kvinnligt företagande. Inte särskilt många av dessa miljoner kastas just på Västerås kvinnor, men just att han synes anse att detta är att favorisera dåligt företagande framför ett bra företagande kan inte få stå oemotsagt. Eftersom utrymmet inte medger att ta upp flera av de brandfacklor Strandberg kastar in, koncentrerar jag mitt inlägg på denna fråga..

Nutek redovisar i en rapport från 2007 att av statliga finansiella företagsstöd på sammanlagt 500 miljoner som beviljades 2006 gick drygt 100 miljoner eller drygt 20 procent till kvinnor. Detta kan jämföras med att av det totala antalet företag i Sverige drivs ungefär lika stor andel av kvinnor (21 procent). Av nystartade företag representerar däremot kvinnorna en tredjedel.

Det kan knappast hävdas mot den bakgrunden att den temporära satsning som nu görs av regeringen skulle favorisera kvinnor jämfört med män, inte heller att det är fråga om enorm satsning. För mig är det tydligt att kvinnor diskrimineras relativt män i detta avseende och regeringens satsning är snarare av symbolisk karaktär som har effekten att mörka det mycket större underliggande strukturella problemet.

Strandberg synes anse att regeringar och byråkrater över huvud taget inte ska lägga sig i. Det är en intressant fråga och värd en seriös debatt. Men nu är ju läget så att staten och för vår del även EU faktiskt lägger sig i. Att det offentliga gör interventioner motiveras av förekomsten av "market failures," det vill säga att marknaden själv inte förmår rätta till missförhållanden på densamma. Detta framgår till exempel Lissabonstrategin som ligger till grund för EU:s olika satsningar på att göra Europa till det ekonomiskt mest konkurrenskraftiga samhället i världen. Problemet är att de satsningar som faktiskt görs förstärker i stället för att kompensera för marknadens imperfektioner.

Jag menar att just det förhållandet att kvinnor är kraftigt underrepresenterade jämfört med män är ett sådant market failure. I botten på den diskussionen hamnar man då i frågan huruvida män av naturen skulle vara bättre företagare än kvinnor. Jag anser inte detta. Tills det är möjligt att på goda grunder hävda något annat så måste vi utgå från att kvinnor och män potentiellt är lika dugliga som innovatörer och företagare.

Att andelen företagare är så låg som den är har historiska och strukturella förklaringar. Imperfektionerna anges som skäl för olika satsningar, men retoriken kring satsningarna döljer det faktum att kvinnor faktiskt fortfarande är kraftigt missgynnade i förhållande till män som företagare. Kvinnor utgör en viktig potential för att förnya och utveckla företagandet i Sverige. Ska pengar satsas för att rätta till de missförhållanden som råder bör merparten av dessa medel riktas till kvinnor - åtminstone till dess att andelen kvinnor som driver företag är lika hög som för män. Först då är det rimligt att tänka sig att samhället på i just detta avseende (könsmässigt) tar till vara landets totala entreprenörskapspotential på ett rimligt sätt.

Anders W Johansson

professor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons