Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

El-eländet

Annons

Den 17 januari begärde jag här på Debatt att få svar från Västerås kommunalråd Ulla Persson på ett antal frågor jag ställde rörande Mälarenergi El-nät AB. Svar har tyvärr uteblivit.

Sedan dess har vi kunnat läsa att Mälarenergi AB gjort "rekordvinst" och att Västerås kommun fått 117 miljoner från bolaget varav 50 miljoner utgör så kallad "förlagslåneränta" och 10 miljoner utdelning på aktier.

Kort bakgrund: Vid bildandet av Mälarenergi El-nät AB (monopol) arrangerades en så kallad Ivar Krüger-sväng; det vill säga man konverterade, med hjälp av kända finansiella rådgivare, bolagets egna kapital till "lån från aktieägarna" (kommunerna). 600 miljoner flyttades därför på bolagets balansräknings skuldsida, kallades "förlagslån" och på lånet skulle bolaget betala 10 procent ränta årligen till sina ägare. Samtliga politiska partier accepterade att få detta extra tillskott i kassan som nu inte togs ut i kommunalskatt utan som abonnentavgift (+ moms, det vill säga 60 miljoner + 15 miljoner, vilket betyder totalt 75 miljoner årligen). "Det var bra för kommunerna!", som Hillman sa.

Då det nu synes utsiktslöst att få något politiskt parti att engagera sig i frågan, och förstå att vad som här årligen sker är att kommunerna använder sitt monopol till att tvinga el-abonnenter att betala en "särskild kommunalskatt", så vänder jag mig i stället till bolagets styrelse.

Styrelsen svarar ju, enligt Aktiebolagslagen, för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall också se till bolagets bästa. Observera: Bolagets bästa - inte ägarnas bästa.

Därför ställer jag följande frågor till bolagets styrelseordförande:

- Hur kan styrelsen försvara att ett bolag i monopol tvingas betala en ränta på 10 procent?

- Har styrelsen undersökt möjligheterna att låna upp kapital på den finansiella marknaden och vilken ränta tror styrelsen att ett låneinstitut skulle belasta lånet med?

- Om bolaget kan låna upp 600 miljoner - motsvarande det så kallade förlagslånet - till en ränta på, säg 5 procent, skulle belastningen på bolaget och abonnenterna minska med 30 miljoner + 7,5 miljoner i moms. Har styrelsen undersökt möjligheten och har möjligheten att den vägen "bli av" med "förlagslånet" diskuterats med ägarna? (30 miljoner motsvarar hälften av bolagets totala personalkostnader eller 10 procent av omsättningen)

Den sista frågan skulle ju inte behöva ställas nu när till exempel min hemkommun Hallstahammar sedan 1996 på sitt "förlagslån" på 60 miljoner (från HEAB:s tidigare egna kapital) nu erhållit 60 miljoner i ackumulerad ränta. Jag vill bespara abonnenterna i Västerås uppgiften om hur stora summa de under åren tvingats betala till sin kommun för detta falska "lån".

Är det inte dags att styrelsen upplyser ägarna att "lånet" nu är till fullo betalt och att ägarna i fortsättningen får hålla till godo med vad de kan hämta ur sin lagenliga kommunala skattebas och låta el-abonnenterna vara ifred?

Bo G Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons