Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elisabet Fridén (kd): Vi måste bli bättre på att informera

Annons

Det finns en bakomliggande oro i Torsten Hobers artikel. Det handlar om några verksamheter som ligger under nämnden för funktionshindrade som planeras att konkurrensupphandlas.

Detta har skapat oro hos anhöriga som har sina närstående inom Daglig verksamhet - en rättighet för personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Nämnden är angelägen om att ge så mycket information om de beslut vi tar så att anhöriga till personer med funktionshinder förhoppningsvis ska känna sig tryggare.

Nämnden har sedan förra året infört 15 minuters frågestund för allmänheten vid sammanträdenas början. Sammanträdena är öppna sedan 2002. Ärenden som beslutas i nämnden, som inte ska gå vidare till kommunstyrelse och fullmäktige och inte är sekretessbelagda, tas upp i den del av sammanträdet som är öppen för allmänheten.

Torsten Hober skriver om att han ryktesvägen fått del av en upphandlingsplan och tycker att detta är otillfredsställande. Det är uppenbart att vi måste bli bättre på att få ut våra beslut. Därför har vi nyligen anställt en informationsansvarig inom sociala nämndernas stab. På www.vasteras.se kan man dock ta fram både handlingar och

protokoll från nämndmötena där bland

annat upphandlingsplanen är tillgänglig.

En upphandlingsstrategi togs i nämnden redan förra våren, en upphandlingsplan i juni 2007 och en reviderad upphandlingsplan i november 2007.

Nämnden är väldigt angelägen om att

alla som får del av våra tjänster ute i verksamheterna ska få ange om man är nöjd med dessa. Vi är medvetna om att det för många personer är svårt att uttrycka vad man tycker men vi arbetar varje år för att förbättra frågemetoderna. Här är ändå

företrädare såsom anhöriga och gode män viktiga språkrör för dem som har ett svårare funktionshinder. Svaren på de frågor som ställs om kvaliteten knyter an till de mål som vi politiker satt upp för verksamheterna och det har betydelse för de medel vi anslår. Vi politiker synar noga hur dessa redovisningar ser ut.

Kvalitetsfrågorna är centrala för nämnden och detta är också huvudfrågan när ett förfrågningsunderlag tas fram och beslutas om i nämnden före en upphandling. Underlaget är sedan grunden för de aktiva uppföljningar som staben gör ute i de upphandlade verksamheterna. Har verksamheterna uppfyllt de krav man ställt upp på?

Före upphandlingar informeras anhöriga och gode män. En informationskväll anordnades i höstas där upphandlingsansvarig från sociala nämndernas stab, Torsten Hober och undertecknad deltog. Fler sådana tillfällen planeras.

Elisabet Fridén

kommunalråd

ordförande i nämnden för funktionshindrade

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons