Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En fri och demokratisk kyrka på liberal grund

Annons

Folkpartiet liberalernas landsmöte har beslutat att partiet i fortsättningen inte ställer upp i kyrkovalen. Istället har med partiets stöd bildats ett nätverk för Folkpartister i Svenska kyrkan, FiSK. Nätverket arbetar för en öppen kyrka med låga trösklar och högt i tak och vänder sig till alla som har en liberal och frisinnad inställning. Den libe-rala människosynen och samhällssynen stämmer väl överens med den kristna livssynen. Det är det vi vill visa väljarna inför årets kyrkoval.

Nomineringsgruppen ställer upp i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige samt till Västerås kyrkliga samfällighet och till några församlingar. Vi har också kandidater på samlingslistor i församlingar.

Vi vill bland annat arbeta för:

* En öppen och tillgänglig kyrka. Varje kontakt med kyrkan skall innebära en positiv upplevelse med en öppen och välkomnande attityd. Många människor lever idag ensamma. Kyrkan skall erbjuda samvaro i olika former för dem som söker sig till kyrkan.

* Levande gudstjänster. En levande kyrka har levande gudstjänster. Samtidigt som gudstjänsten bärs av det arv vi fått från tidigare generationer, måste språk och innehåll tala till dagens människor.

* En socialt verksam kyrka.Diakonin är kyrkans sociala arbete. Diakoner och andra, som arbetar med utsatta människor och som värnar om barnens rätt, ska arbeta öppet och utåtriktat och vara en röst för den som inte kan göra sin röst hörd. Att göra gott för dem som står utanför samhället och försöka minska klyftorna mellan människor. Detta förväntar sig människor i Sverige av Svenska kyrkan.

* Kyrkomusiken och kyrkokörerna har ett särskilt värde. Många människor besöker kyrkan enbart vid musikgudstjänster eller särskilda framföranden av musikverk. För dem blir musiken en totalupplevelse av stor betydelse.

* Vårda kyrkobyggnaderna,som är en del av vår kultur och tradition och hembygdens identitet.

* Kyrkan skall delta i det offentliga samtalet.Bara genom en fri debatt och i varsam dialog kan kyrkan utvecklas och respekteras som en seriös samtalspartner. Människor har rätt att förvänta sig att kyrkan tar deras frågor på allvar.

Öppenhet mot olika samlevnadsformer och ett bevarande av Svenska kyrkans vigselrätt.

* Öka medlemmarnas delaktighet i församlingslivet. Frivilliga insatser är i framtiden nödvändiga för att vi ska kunna nå ut till alla människor. Vi vill uppmuntra till frivilliga insatser.

* Möjlighet att välja församling.

* Ökat personval. Vi vill ge kyrkans medlemmar större möjlighet att påverka vilka som ska utses till förtroendevalda. Därför vill vi utveckla och befästa möjligheterna till personval. Vi vill att man utreder förutsättningarna till förenklingar av valproceduren och att målet bör vara att kyrkans kostnader för valen minskas väsentligt.

* Rösträtt för biskopar i kyrkomötetbland annat för att Kyrkomötet exempelvis beslutar i lärofrågor.

* Svenska kyrkan utomlands är viktig liksom det ekumeniska samarbetet mellan kyrkor och samfund. Vi vill också öka biståndet till kyrkor i andra länder.

* Ta ansvar för skapelsen - stöd miljöarbetet.

Kvinnor och män skall verka tillsammans som präster enligt kyrkoordningen.

* Arbeta för ökad jämställdhet mellan kvinnor och mäninom alla kyrkans organsåväl för anställda och förtroendevalda som frivilliga krafter.

I kyrkovalet den 18 september hoppas vi på stöd för att de liberala kandidaterna skall få större inflytande på den framtida kyrkopolitiken. De har kunskap och engagemang.

Yngve Lindgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons