Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Energiuppgörelse med centerprofil !

Annons

Äntligen har Allians för Sverige nått en uppgörelse om energipolitiken. Centerpartiet har gått vidare med sin energipolitik och bidragit till en bred uppgörelse med de borgerliga partierna.

Det är en positiv uppgörelse därför att den även är en framåtsyftande miljöuppgörelse. Förhoppningen är att uppgörelsen kan breddas till fler partier. Kärnkraften har länge skapat en låsning i svensk politik. Därför har det varit viktigt att hitta en bred energiuppgörelse. En uppgörelse där utvecklingen av förnyelsebara energikällor hamnar i fokus istället för att man fastnar i diskussioner om kärnkraften.

Därför är det glädjande att vi nu har en energiuppgörelse som på ett bra vis kopplar ihop jobb, välfärd och miljö. Som centerpartist är jag mycket nöjd med innehållet i uppgörelsen med Alliansen som genomsyras av centerpolitik. Det gäller inte minst den tydliga miljösatsningen. Det handlar om att bryta oljeberoendet, att satsa mer på energiforskning och effektivisera energianvändningen.

Fastighetstaxeringen ska ändras så att de som sparar energi ska tjäna på det. Det blir dessutom en fortsättning med gröna el-certifikat till 2030. Inga reaktorer kommer att avvecklas under den kommande mandatperioden, men det kommer heller inte att ges tillstånd till utbyggnad av ny kärnkraft.

Det är en uppgörelse som inte bara handlar om el och värme, den tar också ett helhetsgrepp om klimatfrågan. Därför presenteras också viktiga förslag för miljövänligare transporter, sänkning av bränsleförbrukning, utbyte av fossila bränslen och införande av utsläppsrätter för transportsektorn.

Som centerpartist är jag också stolt över att miljön nu fått en högre prioritering inom hela Alliansen. Klimatpolitiken sätts nu högt på den politiska dagordningen. Det finns en tydlig målsättning att arbeta internationellt och verka för att Kyotoprotokollet snarast får en fortsättning.

Att Alliansen har en ansvarsfull inriktning i sin miljö- och energipolitik bådar gott för framtiden. Tidigare energiuppgörelse med socialdemokraterna har bidragit till en hållbarare och modernare energiförsörjning. Det är nu dags att gå vidare. Inför valet är det viktigt att det nu finns en överenskommelse mellan de borgerliga partierna. Målet är dock att energiöverenskommelsen vidgas och även innefattar andra partier.

En alliansregering kommer att bjuda in socialdemokraterna för att markera viljan att nå en bredare uppslutning bakom en modern och marknadsekonomisk energipolitik. Det känns tryggt att allianspolitiken, även på det här området får ett tydligt skimmer av grönt.

Jörgen Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons