Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Erbjud västmanlänningarnafysisk aktivitet på recept!

Annons

Landstinget Västmanland måste satsa mer systematiskt på att främja fysisk aktivitet inom länets hälso- och sjukvård. Detta görs inte trots att det finns vetenskapliga bevis för att fysisk aktivitet har en både förebyggande och behandlande effekt på en rad vanligt förekommande sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och depression.

Det är dags att ansvariga inom hälso- och sjukvården ser till att fysisk aktivitet på recept blir praktiskt möjlig att införa på allvar. Landstinget bör även tydligare informera allmänheten om att de kan få professionellt stöd till att bli fysiskt aktiva som alternativ till traditionella läkemedel vid behandling av en rad vanliga sjukdomar.

Om en så kostnadseffektiv ny metod gällt ett nytt läkemedel eller en ny operationsmetod hade den använts mer konsekvent och införts långt snabbare. Nu godtas att många patienter får sämre livskvalitet och att stora samhällskostnader uppstår i onödan.

Många rör sig inte tillräckligt. I kombination med rökning, för mycket alkohol eller ohälsosam mat utsätts människor för större risk att drabbas av sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, högt blodtryck, metabolt syndrom, tjocktarmscancer och depression. Särskilt stor risk att drabbas av ohälsa har den femtedel av befolkningen som är helt eller nästan helt fysiskt inaktiv. Bara i Västmanland motsvarar det 49 000 personer.

För många av dessa personer är lösningen inte nödvändigtvis blodtryckssänkande, smärtstillande eller antidepressiv medicin. Förändringar i levnadsvanor - som ökad fysisk aktivitet, förbättrad kost och rökstopp - kan vara lika effektiva som traditionella läkemedel och på sikt förbättra hälsan.

Hälso- och sjukvården måste tydligare uppfatta sitt uppdrag att förebygga och hjälpa enskilda att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar. Alltför ofta beror det på den enskilde läkarens intresse om ordinationen blir fysisk aktivitet och stöd till varaktiga förändringar i livsstilen eller traditionell medicinering.

Livsstilsrelaterade sjukdomar drabbar inte bara livskvaliteten för individen. De kostar samhället stora summor i form av sjukvård, sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Genom att öka användningen av fysisk aktivitet på recept kan landstingets resurser användas på ett bättre sätt.

Att göra fysisk aktivitet på recept till en etablerad och självklar metod ställer dock krav på hälso- och sjukvårdens planering. Det behövs även ökad kompetens för att kunna erbjuda individen motiverande samtal och skräddarsydda insatser. Utifrån varje patients symtom och sociala situation ska vårdpersonalen kunna bedöma vilken typ av fysisk aktivitet eller sjukdomsspecifik träning som behövs.

Med fyra enkla åtgärder kan Landstinget Västmanland ta viktiga steg mot en friskare befolkning och minskade läkemedelskostnader:

Gör fysisk aktivitet på recept till en av flera förstahandsåtgärder för utbredda hälsoproblem som förhöjt blodtryck, långvarig smärta, artros, höga blodfetter, övervikt, metabolt syndrom eller risk för diabetes typ 2.

Inkludera betydelsen av fysisk aktivitet vid vidareutbildning av läkare, sjuksköterskor, och andra vårdgivare med självständiga patientkontakter.

Säkerställ att sjukgymnastisk/idrottsmedicinsk expertis på sjukdomsspecifik träning finns representerade i Landstinget Västmanlands läkemedelskommitté.

För in olika former för fysisk aktivitet och träning på landstingets läkemedelslista.

Det är dags för Landstinget Västmanland att under 2009 på allvar se till att fysisk aktivitet på recept blir en verklig möjlighet för patienten!

Anna Hertting

medicine doktor,

förbundsordförande Sjukgymnastförbundet

Lennart Levi (c)

medicine doktor, professor emeritus,

riksdagsledamot för Stockholms län

Agneta Ståhle,

docent,

specialistsjukgymnast inom hjärt-kärlsjukdomar, Karolinska institutet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons