Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Eric Söderberg (KD): Skapa ett hållbarhets-utskott i Västerås stad

Annons

Hållbar utveckling handlar om att fatta beslut som gynnar dagens medborgare, men även framtida generationers medborgare. I begreppet ingår social, ekologisk, ekonomisk och även kulturell utveckling. Ett beslut som till synes är ekonomiskt på kort sikt kan få ödesdigra konsekvenser för framtidens ekonomi, miljö och människor. Hållbar utveckling innebär att tänka långsiktigt från början och på detta sätt göra Västerås till framtidens vinnarstad.

Västerås har ett gediget målbildsarbete där medborgare engagerar sig och detta har haft betydelse för stadens utveckling. Västerås står nu inför stora utmaningar där det krävs både visioner och eftertanke.

Detta kräver att politiker på olika nivåer engagerar sig i visions- och målbildsarbetet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att klara detta behövs det politiker som har en helhetssyn och helhetsinsyn. I hållbarhetsaspekten är det enkelt att i huvudsak inrikta sig på ekonomiska eller ekologiska ramar, men vi Kristdemokrater vill även sätta större fokus på det socialt hållbara. Det är om möjligt en större politisk utmaning.

Vi anser att det behövs ett hållbarhets-utskott som bevakar det som sker i vår omvärld inom sfären hållbar utveckling, ta till sig kunskap och information och också sprida denna internt inom kommunen. Utskottet föreslås förbereda aktiviteter för målbildsarbetet där det ingår visioner, scenarier, riskanalyser av utvecklingen i tekniska, politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen. I dessa aktiviteter kan utomstående experter och företrädare för olika intressegrupper bjudas in. Utskottet kan föreslå åtgärder till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen. Utskottet blir således inte ett beslutande organ.

I dag hanteras hållbarhetsfrågor i stadsledningskontoret under kommunstyrelsen (strategiska frågor). Det handlar om eko-nomi, säkerhet, miljö och samhällsbyggnad samt it. Kommunstyrelsen är de politiker som har störst insyn i Västerås stads poli-cyer och övriga styrdokument. Men kommunstyrelsen är samtidigt upptagen med dagliga beslut och att representera Västerås i olika sammanhang.

Konsekvensen av detta blir att arbetet med visioner och strategier förskjuts till tjänstemännen i bland annat Stadsledningskontoret. Genom ett utskott kan det politiska deltagandet därför öka samt fungera som en rådgivande funktion till de folkvalda som sitter i kommunstyrelsen.

Dagens arbete i facknämnder och styrelser innebär vidare att man arbetar inom respektive ämnesområden. Genom ett hållbarhetsutskott kan man öka möjligheterna att tillskaffa sig ett helhetsperspektiv.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons