Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett Vasamuseum kan bli internationellt besöksmål

Om knappt två år blir 2 600 kvadratmeter lediga i Västerås slott, när Västmanlands läns museum och administration flyttar till nya lokaler i Mimerkvarteret. De tomma lokalerna, som är nyrenoverade, kan lätt inrymma ett Vasamuseum med komplement.

Annons
Historiska rötter. Gustav Vasa höll två riksdagar i Västerås av grundläggande betydelse för det moderna Sverige, skriver Lars Luttropp. foto: scanpix

Ett Vasamuseum, i ett nära nog originalslott från Vasatiden, kan utan tvekan bli ett internationellt besöksmål. Ett historiskt minnesmärke bör givetvis spela sin egen historia och betydelse för det svenska kungariket. Många av rötterna till dagens Sverige kan härledas till Gustav Vasa. Gustav Vasa höll två riksdagar i Västerås av grundläggande betydelse för det moderna Sverige. Reformationsriksdagen 1527 och arvsriksdagen 1544.

Västerås slott och Västerås domkyrka tillsammans med Biskopsgården är de äldsta historiska minnesmärkena i Västerås. Dominikanerklostret, som grundades 1244, låg där Stadshuset ligger i dag men revs efter 1527 års riksdag. En del tegelstenar från klostret finns dock nu inmurade i Slottet.

För att även öka besöksantalet till Domkyrkan finns utomordentligt bra planer att bygga om de gamla röda träbyggnaderna vid Västra Kyrkogatan till utställningslokaler, besöksbutik, café och toaletter.

Två av Gustav Vasas söner är också starkt förknippade med Västerås. Erik XIV satt inspärrad på Västerås slott och är begravd i Västerås domkyrka. Johan III gifte sig 1585 på Västerås slott med den då blott 16-åriga Gunilla Bielke. Bröllopsfesten pågick i flera dagar och blev en av de genom tiderna största brakfesterna i Västerås.

Vasatiden följdes av den svenska stormaktstiden som lätt kan knytas samman med några av den tidens portalpersoner som rikskanslern Axel Oxenstierna och biskopen Johannes Rudbeckius. Byggnaderna finns fortfarande på plats på i form av Tidö slott, Västerås domkyrka, Biskopsgården och Rudbeckianska – Sveriges första gymnasieskola som grundades 1623.

Ett Vasamuseum i Västerås slott kan även innehålla ett forskningsforum för Vasatidens och stormakttidens avgörande historiska betydelse, knutet till Uppsala universitet. Länsmuseets gamla administrationslokaler kan med fördel användas för detta ändamål.

Vasaborgen bör och kan också i botten-våningen inrymma en av rikets bästa restauranger med möjligheter att arrangera större fester i Rikssalen – garderob och toaletter finns redan på plats.

I stadsbilden finns än i dag den historiska axeln Slottet–Domkyrkan, som på ett tydligt sätt visar sambandet mellan statsmakten och kyrkan före och efter reformationsriksdagen i Västerås. Detta unika historiska kluster kan, genom att utveckla Västerås slott till ett Vasamuseum och komplettera Västerås Domkyrka med ett besökscentrum, bli ett välbesökt turistmål.

Västerås saknar i dag stora publikdragande besöksmål av riksintresse. Två sådana är under seriös planering i Västerås.

Längst har omvandlingen av det sedan länge avställda Ångkraftverket kommit med projektering av energitekniskt center, äventyrsbad, akvarium och hotell med mera. Arbetsnamnet är Kokpunkten som är kalkylerat för 600 000 besökare per år.

Den inomhusarena för olika alpinsporter på Vedbofjället som nu diskuteras kan bli unik och först i Norden. Västerås Alpinarena som skämtsamt benämns Fryspunkten beräknas kunna få 150 000 årsbesökande. Kompletteras Alpinarenan med den planerade skidtunneln kan ytterligare 100 000 årsbesök nås.

Med Västerås centrala och lättillgängliga läge i Stockholm–Mälarregionen är förutsättningarna makalöst goda att utveckla besöksnäringen i Västerås. Basen och förutsättningarna finns. Med de här tre beskrivna visionsidéerna uppnås en multiplikationseffekt som i samverkan kan locka i storleksordning en miljon årsbesökande till Västerås.

Lars Luttropp

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons