Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU inför snart flygskatt

Annons

I debatten om flygskatten tycks det mig som att media skildrar det som att EU är helt emot att Sverige inför en sådan skatt. Men EU är negativt för att skatten inte är konsekvent utformad utan gör regionala undantag.

Redan 1999 förde EU-kommissionen fram att flygsektorn borde ta ett större ansvar för sina utsläpp av växthusgaser och man ville återkomma med olika rekommendationer efter utredningsarbete.

Till skillnad från de flesta sektorer i samhället ingår inte flyget i Kyotoprotokollet och sedan andra världskrigets slut har det rekommenderats att flygbränsle inte ska åläggas vare sig koldioxidskatt, andra skatter eller moms för att inte skapa skevheter internationellt sett.

Detta gör att flygfotogen i dag handlas till cirka fyra kronor per liter jämfört med bensinpriset på cirka tolv kronor där två tredjedelar utgörs av olika skatter. År 2003 kom ett EU-direktiv som säger att det är fritt fram för varje EU-medlemsland att själva besluta om de vill ålägga sitt inrikesflyg skatter samt upprätta bilaterala avtal med andra EU-länder om att begränsa skattebefrielsen på flygbränsle. I dag finns olika typer av skatter på flyg och flygbränsle i ett antal länder i EU.

Sedan några år tillbaka har flygets utveckling varit kraftigt ökande och de framtida prognoserna talar om en fördubbling av flygtrafiken inom bara några decennier. Denna utveckling med ökande utsläpp av växthusgaser som följd vill EU försöka hejda. Den 4 juli 2006 röstade EU-parlamentet om ett förslag att införa skatt på flygbränsle inom hela EU samt låta flygsektorn ingå i ett system med utsläppsrätter.

Röstsiffrorna blev 439 för, 74 emot samt 102 avstod från att rösta. EU-parlamentets beslut är inte bindande, men vägledande för EU-kommissionen som fäller det slutliga avgörandet. Röstsiffrorna talar i alla fall sitt tydliga språk. Det finns starka lobbyorganisationer inom bil-, buss- och tågsektorn som inte förstår varför flyget ska kunna "glida" omkring utan några skatter på sitt bränsle samt att de slipper betala för utsläpp av koldioxid med mera.

Vad gäller då för Ryanair? Jo, om Ryanair upplever det som att 94 kronor, eller ungefär en 30procentig ökning av deras biljettpriser, gör att de får en negativ lönsamhet blir det intressant att få veta hur de tänker om EU väljer att införa skatt på flygbränsle inom hela EU samt låta flyget betala avgifter för att ingå i ett system med utsläppsrätter. Kommer Ryanair då helt upphöra med sin verksamhet?

Ryanair väljer att inte minska sin trafik på Skavsta flygplats, utan bara på flyglinjer till Västerås, Göteborg och Malmö. Kanske har det att göra med att de själva står som ägare till en viss del av det privata bolag som äger Skavsta och andra flygplatser som Ryanair trafikerar runtom i Europa.

Den "rika" världen måste förstå att den inom en väldigt snar framtid kommer att behöva fatta betydligt viktigare beslut när det gäller utsläppens påverkan på klimatet samt att prioritera energifrågor, i mångt och mycket oljan, och vad den egentligen ska användas till. Förmodligen inte till att flyga mer.

Detta innebär att man måste ha kunskap om exakt vilken betydelse oljan har för industrisamhället och om att oljeproduktionen väldigt snart når den platå som kallas för Peak oil, med en oundviklig nedgång som följd. Detta betyder på inga vis att oljan tar slut i morgon eller om tio år, men med nuvarande nivå på konsumtionen räcker den endast cirka 30 år förutsatt att ingen ekonomisk tillväxt sker.

Världen måste alltså lära sig att hushålla med denna resurs och kraftigt minska sitt beroende av oljan. Tyvärr är särskilt industriländerna och deras välfärd helt uppbyggda med billig olja, vilket innebär enorma problem när oljan minskar och oljepriset kommer att öka. Även om det mest nu handlar om stigande bensinpriser så kommer snart även flyget att få känna på vad högre oljepriser innebär. Transportsektorn använder olja till 97 procent.

Flyget har på grund av sitt fokus på säkerhet och design av flygplan ingen möjlighet att på kort tid kunna ställa om till alternativa bränslen. Det är alltså det mest oflexibla transportslaget vad gäller bränsle och därför blir det mest sårbart när oljepriset går upp.

Anders Axén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons