Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU lägger sig i turismen

Annons

I dag är turismen inte något gemensamt politikområde inom EU utan tillhör, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, medlemsstaternas kompetensområde.

Men nyligen röstade EU-parlamentet om två turismbetänkanden. I betänkandet om hållbar europeisk turism, Queirobetänkandet, står det att Europaparlamentet välkomnar att ett särskilt avsnitt om turism (avsnitt 4, artikel III-281) förts in i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. De socialdemokratiska ledamöterna röstade för att denna text skulle vara kvar i betänkandet.

Betänkandet om hållbar europeisk turism innehåller mängder med detaljregleringar som berör medlemsländernas turismpolitik. Vidare uppmanar Europaparlamentet kommissionen att agera för en samordning av de nationella semestertiderna. Motivet är att det är nödvändigt att få till stånd en jämnare belastning av vägnätet och turistinfrastrukturen!

Turisttjänster, till exempel hotellövernattningar, skall klassificeras på EU-nivå. Organ som företräder turisterna i deras egenskap av konsumenter skall inrättas. En bred majoritet av EU-parlamentarikerna, däribland de svenska socialdemokraterna och Lena Ek (c), stödde förslaget i dess helhet.

I betänkandet om turism och utveckling, Cornilletbetänkandet, konstateras att en välorganiserad turistsektor har god potential att bidra till en förbättrad situation för människor i många utvecklingsländer. Detta stämmer självfallet. Frågan är dock vilken roll EU skall spela isammanhanget. Låt oss se på några exempel på vad som föreslogs:

EU-parlamentet kräver att utvecklingsländerna inför en icke-restriktiv viseringspolitik. Detta är ett helt orimligt förslag. Utvecklingsländerna skall självständigt bestämma vilken viseringspolitik de vill bedriva. Iannat fall borde även utvecklingsländerna kunna kräva att även EU inför en icke-restriktiv viseringspolitik.

Vidare förespråkas att kampen mot brottslighet i utvecklingsländerna skall föras på ett sätt som inte skadar dessa länders anseende som turistmål. Skall EU diktera för andra länder hur brottslighet skall bekämpas?

Dessutom skall turismen främjas, skyddas och tryggas, genom initiativ som syftar till att bekämpa brott riktade mot turismen, bland annat genom att specialutbildade polisenheter skall inrättas i dessa länder. Återigen: Detta är inte EU: s uppgift.

Lena Ek stödde samtliga tre paragrafer ovan. Socialdemokraterna och Lena Ek röstade ja till betänkandena i dess helhet. Centerpartiet brukar förorda ett "smalare men vassare EU". Frågan är om detta överrensstämmer med en detaljreglerad turismpolitik?

Toppmötet med EU:s stats- och regeringschefer i juni visade tydligt, att det finns ett motstånd bland medlemsländerna att betala för allehanda nya politikområden. Trots detta behandlas ständigt nya politikområden av EU-parlamentet. Subsidiaritetsprincipen tillämpas sällan i praktiken och tycks för de flesta EU-parlamentariker utgöra en besvärande papperstiger. Svenska myndigheter är fullt kompetenta att självständigt handha den betydande inrikesfråga som turismen utgör.

Hélène Goudin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons