Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Exportfrämjande nära småföretagen

Annons

Sverige är ett av världens mest globaliserade länder. Den svenska ekonomin är beroende av konkurrenskraftiga exportföretag och att fler företag tar steget ut på den internationella marknaden och satsar på export. Vi har en rad internationellt framgångsrika företag som är verksamma runt om i världen. Men det är främst stora företag. Drygt 98 procent av företagen i Sverige är små och medelstora. Exportvärdet från dessa företag motsvarar knappt 30 procent av det totala exportvärdet. Här finns en stor potential att ta tillvara.

Många småföretagare upplever att en utlandssatsning är förknippad med risker och svårigheter. En anledning är otillräckliga resurser och kunskap om hur man går tillväga och vilken marknad man skall ge sig in på. Regeringen har därför tagit fram ett starkt program för att underlätta för små och medelstora företag att ta sig ut på exportmarknaden. I juni presenterade regeringen en ytterligare förstärkning på nära tio miljoner kronor till exportfrämjande riktat till små och medelstora företag.

Här i Västmanlands län finns sedan förra året exportrådgivare på plats som har till uppgift att hjälpa de regionala företagen att ta steget ut på den internationella marknaden. De regionala exportrådgivarna är väldigt uppskattade runt om i landet.

Nu går regeringen vidare och satsar på regionala exportmentorer till alla län. Personer med erfarenhet av internationell affärsutveckling och exportverksamhet, och med fast förankring i det regionala näringslivet, ska fungera som mentorer till företagen i länet. Exportrådets populära exportsäljarutbildning, där språkkunniga arbetssökanden utbildas till kvalificerade exportsäljare, ska också bli rikstäckande. Företag som vill in på speciella marknader kan därmed matchas med exportsäljare med särskilda språkkunskaper och kulturell erfarenhet. Den utvidgade exportsäljarutbildningen omfattar även redan anställda i företag som behöver en kompetenshöjning i samband med en exportsatsning. Genom ett exportfrämjande nära företagen vill vi ta vara på den växtkraft och exportpotential som finns i små och medelstora företag runt om i landet.

Exportfrämjandet finns även på plats ute i världen för att stötta företagen ute på exportmarknaderna. Exportrådet har under senaste året förstärkt och ökat antalet kontor på intressanta och snabbväxande marknader runt om i världen. Även våra ambassader och konsulat har fått förstärkning med ett 30-tal nya främjandetjänster.

Regeringen genomför också särskilda exportfrämjandesatsningar riktade mot strategiska branscher som IT/telekom, bioteknik, metallurgi och fordonsindustri. Dessa investeringar i svensk konkurrenskraft ska särskilt främja de små och medelstora företagens export.

Miljöteknik är en annan strategisk tillväxtbransch där Sveri-ge har ett stort och unikt kunnande. Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att främja svenska företags export av kompetens och spetsteknik inom miljöområdet. Export av hela projekt, exempelvis hållbara städer, skapar inte bara exportmöjlighet åt stora företag, utan ger även draghjälp ut på nya marknader för små och medelstora företag och orderingång till leverantörer runt om i Sverige.

Vi ser just nu en positiv utveckling med ett rekordhögt nyföretagande, ökad investeringsvilja och en ökad vilja att anställa i små och medelstora företag. Genom exportfrämjande insatser som är särskilt anpassade till små och medelstora företags verksamhet och vardag kan vi stärka den utveckling vi nu ser, till gagn för sysselsättning, tillväxt och välfärd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons