Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Familjeläkare: Primärvården klarar inte alla nya bördor

Annons
Sämre vård. Ger nya uppgifter mindre tid och resurser för vårdcentralerna att bota patienterna?foto: VLT:s arkiv

Tre nya bördor ligger på primärvårdens axlar. Som verksamhetsansvariga är det vår uppgift att ha en dialog med landstinget och tala om när något blir fel. Vi har försökt ”larma” och haft samtal men är fortfarande bekymrade. Vår bedömning är fortfarande att vi inte ¿kommer att kunna ge våra patienter den vård vi gett och som vi vill ge. Om bördorna är kvar. • Cosmic

Vi har haft datajournal sedan många år. Vi är beroende av denna. Vi hade aldrig klarat av att förbättra primärvården om vi inte hade haft en datoriserad journal. Vi har sparat tid, effektiviserat. Därför ska ett nytt system vara bättre, inte sämre. Därför har vi sagt nej till Cosmic. Cosmic har för många brister, är mera tungarbetat, saknar journal för barnhälso-¿vården, är inte färdigt.

Ny utvärdering från Jönköping bekräftar: 10-30 procent lägre produktion första året, fortsatt 5-10 procent? Mer om vi skulle följa alla instruktioner (inte fuska). Cosmic ¿i nuvarande form leder till ökat arbete och minskad produktivitet utan att vi vinner något annat i stället.

Tyngsta företrädarna för Folkpartiet, ¿Moderaterna och Socialdemokraterna har¿i samtal också hållit med om att ”Cosmic inte är optimalt för primärvården”. Information om läkemedelsförskrivning går att lösa utan Cosmic.

Cosmic i nuvarande form innebär ökad tidsåtgång för oss i primärvården. Vi hinner med färre patienter.

• Skatteväxlingen för hemsjukvården

Övergången av hemsjukvården leder initialt till merarbete inom primärvården för framför allt familjeläkarna, men det ska vi klara. ¿Bördan är de ekonomiska villkoren från landstinget. Några (högsta cheferna/politikerna?) har använt tidigare kostnadsberäkningar på fel sätt – på ett helt annat sätt än vad som var tänkt.

Det gäller kostnaden för kommunal-¿anställda undersköterskor, som landstinget aldrig varit ansvarig för. Denna kostnad har nu landstinget lagt ut på primärvården. Vi har tagit upp detta och trott att felet skulle ¿justeras. Men ännu inte fått besked. Vi är ¿”lurade” på över 10 miljoner kronor – en ¿betydande summa.

Hemsjukvårdens övergång leder till ett betydande besparingskrav på primärvården.

• Programmet 2013

Våren 2011 startade landstinget ett ¿ambitiöst arbete inför nytt primärvårds-¿program. Vi hade givande seminarier. Arbetsgrupper jobbade intensivt – många nya tankar och idéer. Men så hände något kring årsskiftet. Eller rättare sagt: Ingenting hände.

Grupperna hade kommit med sina förslag men vi ute i primärvården (som ändå ska ¿utföra arbetet) har i stort inte varit med. ¿Förslagen har diskuterats högre upp och¿stora ändringar gjorts. Det är inte konstigt, men grupperna har inte varit inkopplade och vi har inte fått information. Vi har närmast fått tjata oss till vad som gäller.

Det har sedan inte funnits tid till analys eller genomgripande diskussion om de förslag som ska leda till beslut. Vad reagerar vi på?

Ekonomin – ”det finns inte några pengar för 2013”, alltså inga mer resurser trots fler¿uppgifter. Orimliga krav på tillgänglighet för patientgrupper, som inte borde prioriteras så mycket. Multisjuka äldre riskerar att i praktiken nedprioriteras.

Detaljstyrning, som kan leda till att vi inte längre tänker på vad som är god vård utan vad som ska passa in i ersättningskrav och register – vilket inte behöver vara samma sak som god vård! Avsaknad av resurser för ¿KBT-behandling. I elfte timmen har vi fått chans framföra vår bedömning men vår oro ¿kvarstår.

Förslaget till nytt program för 2013 är i dagsläget tyvärr inte förankrat ute i vården och leder till ökad administration och mer ¿uppgifter utan nya resurser. (Utan besked om vad vi kan få ta bort.)

Primärvården kommer inte att gå under. Men lätta på primärvårdens bördor, så att våra patienter kan fortsätta få samma, goda ¿primärvård!

• Skjut upp införandet av Cosmic i primär-vården tills systemet är anpassat för primär-¿vården och uppfyller våra krav!

• Ge oss besked att ni inte belastar primärvården med kostnaden för de kommunala undersköterskorna!

• Skjut upp det nya programmet ett år! Låt oss få tid att fortsätta/slutföra arbetet, så att det blir bra. Detta förslag har redan lagts fram av Peter Tilly, chef för alla de offentligägda vårdcentralerna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons