Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Familjeläkare vill vårda – inte administrera

Landstinget har lagt ett förslag till ett nytt familjeläkarprogam, något som till viss del har väckt uppmärksamhet.

Annons
Vill vårda. Landstinget tvingar familjeläkarna till ökad administration. Låt oss i stället göra det vi är utbildade till; att vårda patienterna, anser Edward Hefner.

Programmet, som är utformat av politiker och tjänstemän, har skrivits utan större inflytande från oss som arbetar inom primärvården.

Vi som arbetar inom primärvården hoppades på att det nya familjeläkarprogrammet skulle innebära en nödvändig stimulans för primärvården. Dessvärre förefaller det som om ingen av de förhoppningar om förbättringar vi hade inför detta nya program kommer att infrias.

Landstinget påstår sig värna om patienterna. Likväl kräver man inte att läkare inom primärvården ska ha specialistkompetens inom allmänmedicin.

Landstinget påstår sig värna om patienterna. Likväl tillåter man ingen begränsning av antal patienter som läkare får ha på sin lista, som i praktiken blir obegränsad. Högst 1 500 patienter/familjeläkare anses vara optimalt av Läkarförbundet och flera andra landsting arbetar med detta som mål. I Västmanland tvingar Landstinget, genom ekonomisk styrning, till betydligt större patientlistor än vad som är rimligt. För att motverka effekten av dessa stora patientlistor försöker man få detta att fungera genom krav på ökad tillgänglighet, något som inte går ihop.

Landstinget påstår sig värna om patienterna genom att plädera för kvälls- och helgöppet. Detta kommer per automatik att minska tillgängligheten på dagtid samt öka kostnaderna för primärvården. Detta främjar inte de äldre och sjuka som mest behöver våra insatser utan de starka och friska som kan göra sig hörda, för att de inte ska behöva ta ledigt från arbetet för ett läkarbesök.

Landstinget påstår sig värna om patienterna genom att påtvinga primärvården journalsystemet Cosmic, ett system som alla de jag känner som arbetar inom primärvården inte vill ha. Som skäl till detta uppger Landstinget en vision om samma patientjournal, detta oberoende om patienten söker vård på sjukhuset eller hos sin familjeläkare. I dag finns det dock fullvärdiga alternativ till kommunikation mellan olika journalsystem. Landstinget medger självt att vårt nuvarande system fungerar bättre än Cosmic som inte ens är färdigutvecklat. Man har dock bundit sig till Cosmic utan minsta inflytande på detta för oss som ska arbeta med systemet.

I en primärvård där det råder stor brist på familjeläkare minskar man effektivt all arbetsglädje och bidrar till minskad återväxt genom att avskräcka blivande kollegor från att ta den utmaning som det innebär att arbeta som familjeläkare. I stället för att satsa på vården satsar man på administration och ökad kontroll. Man ökar den administrativa bördan på bekostnad av att låta oss göra det vi är utbildade till för att göra – vårda. Man påtvingar oss ett datasystem som ingen inom primärvården vill ha. Man missar helt att en välfungerande primärvård är basen som i slutänden minskar kostnader för sjukhusvård. I stället för att satsa på vården satsar man på administration och ökad kontroll.

Den initiala arbetsglädjen, engagemanget och initiativkraften som tidigare fanns hos många familjeläkare har gått över i resignation. Man ger ändå inte upp utan försöker kämpa för patienternas väl och för sin arbetssituation.

Tänk om Landstinget! Det är inte så man bygger ut en välfungerande primärvård!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons