Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler bör få bygga hus nära vattnet

I kväll är det debatt i Västerås om en mycket angelägen politisk fråga – den svenska landsbygdens framtida utmaningar.

Annons
Gott om plats. Folkpartiet vill att det ska bli lättare att bygga strandnära i glesbygden.Foto: Scanpix/TT

Den svenska landsbygden är full av möjligheter. Men den står också inför stora utmaningar. Urbaniseringen skapar utmaningar gällande en tillfredsställande service och ett acceptabelt utbud på landsbygden.

De personer som lämnar landsbygden till förmån för de större städerna är ofta de som precis lämnat utbildningssystemet och som, antingen via arbete eller eftergymnasiala utbildningar, vill pröva lyckan på en större ort.

Konsekvenserna av detta är en demografisk utveckling som innebär att inkomststarka grupper försvinner från landsbygden, och kvar blir en allt äldre befolkning.

Utvecklingen är svår att bryta. Urbaniseringen bygger i grunden på människors fria val men det ställer oss alla inför stora utmaningar.

Stad och land är beroende av varandra. Men utmaningarna kan skilja sig åt och inte enbart mellan stad och land.

De skiljer sig mellan norr och söder, öst och väst och mellan unga och äldre. De olika livsstilarna skapar olika utmaningar och således olika lösningar.

Det är viktigt att öka möjligheterna för människors fria boendeval och att tillvarata bas-näringarna såsom jordbruk, skogsbruk och fiske. Dessa näringar levererar, utöver förstklassiga livsmedel och skogsprodukter, biologisk mångfald, öppna landskap och förnybar energi.

Därför kommer vi fortsätta att driva frågan kring en livsmedelsstrategi med syfte att öka självförsörjningsgraden och säkerställa ersättning vid införande av vattenskyddsområde och tätortsnära skogsavsättningar. Vi kommer också att fortsätta lyfta friluftslivet och turismen.

Folkpartiet tog 2003 initiativ till att bilda riksdagens tvärpolitiska landsbygdsnätverk. Ett nätverk som drivit frågor med särskilt relevans för landsbygden.

I Folkpartiets parti- program, som antogs i Västerås i slutet av 2013, lyftes miljö- och landsbygdsfrågorna fram i stor utsträckning. Parallellt med framtagandet av det nya partiprogrammet arbetar en landsbygdspolitisk arbetsgrupp där partisekreterare Nina Larsson, Europaparlamentariker Marit Paulsen, undertecknad samt ett antal av våra kommunalpolitiker runt om i landet ingår.

Gruppen kommer senare i februari presentera en rapport där företagande, ekonomi och kommunikationer är viktiga basfunktioner men också ”mjukare frågor” som tillgodoser behovet av bildning, service, jämställdhet, integration och omsorg.

I ett liberalt samhälle är kunskap och bildning viktigt. Klassresan börjar i klassrummet, och på landsbygden är skolan avgörande.

Dock ser vi oroväckande tendenser att det kulturella utbudet på landsbygden minskar. Ett exempel är att tillgängligheten till kulturskolor minskar i landsbygdskommuner.

Vi föreslår därför att den kulturella tillgängligheten stärks på landsbygden, då ett levande kulturliv, genom såväl kulturskolor som bildningsverksamhet och digitala kulturutbud har en avgörande betydelse för val av boendeort- och utveckling av bygder.

Den svenska allemansrätten är en unik sedvanerätt. Möjligheten att fritt få vandra genom skog och mark skapar en vana och omtänksamhet för naturen.

Oansvarigt kommersiellt utnyttjande utan dialog och ersättning till markägare måste dock stävjas. Det ska vara enklare att få bygga strandnära, i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck, samtidigt som stor restriktivitet fortsatt ska råda i områden med högt exploateringstryck.

Landsbygden behöver en liberal politik, som genom att vara fri från intressegruppsbindningar kan ta ett helhetsgrepp med utgångspunkt i fria etableringsval, likvärdiga möjligheter, entreprenörskap, kunskap och bildning.

Det krävs en liberal politik som försvarar den biologiska mångfalden, bejakar ekonomiska styrmedel och tekniska innovationer och tror på flexibla lösningar för att stärka kommuners ekonomiska möjligheter att erbjuda sina kommuninvånare en god service. Det ger landsbygden nytt liv.

Anita Brodén (FP) riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons