Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler utsatta bostadsområden i Västmanland

Annons

Utanförskapet är i dag större än någonsin under en jämförbar konjunkturperiod. Folkpartiet har bett SCB att göra en detaljerad kartläggning av sysselsättningens utveckling mellan 1990 och 2002, det vill säga då föregående och senaste konjunkturuppgången kulminerade. Resultaten är nedslående. 1990 fanns det bara 24 områden i hela landet där mindre än 60 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år arbetade. 2002 fanns det 252 sådana områden.

Denna sysselsättningskollaps är den främsta orsaken bakom utanförskapets explosiva ökning i Sverige. Detta har vi kartlagt i rapporten Utanförskapets karta, där vi har kompletterat sysselsättningsstatistiken med statistik om skolresultat och valdeltagande. På detta sätt har vi studerat de bostadsområden med en sysselsättning under 60 procent för att se om också andra indikatorer visar en bekymmersam utveckling.

Resultatet av vår undersökning kan sammanfattas i en enda mening: 1990 kunde bara tre bostadsområden klassas som utanförskapsområden, 2002 var det 136! Utvecklingen i Västmanland är oroväckande. Det fanns inga närområden i Västerås med en sysselsättning under 70 procent 1990. 2002 fanns det 12 stycken. Och detta trots att 2002 var toppåret efter en ovanligt lång högkonjunktur! I Västerås återfinns fem av Sveriges 136 utanförskapsområden, men dessa finns även i Hallstahammar, Sala och Köping . Det som karaktäriserar ett utanförskapsområde förutom en sysselsättningsnivå under 70 procent är lågt valdeltagande och låga skolresultat. Ett av dessa närområden är Råby Söder där sysselsättningen bland invånarna mellan 20-64 år är 42,7 procent. Andelen elever som gick ut grundskolan med fullständiga betyg var 60 procent och endast 49,5 procent deltog i de senaste kommunalvalen.

Andra närområden i Västmanlands län som lider av en sysselsättningsnivå under 60 procent är södra Vallby, Hammarby, Bäckby Centrum och Pettersberg i Västerås kommun, Åkra i Sala kommun, Nibble i Hallstahammar kommun och Nygård-Skogsbrynet i Köping kommun.Genomsnittet för hela landet ligger på 78,1 procent.

Socialdemokraterna har regerat i tio år i följd och detta är facit.

Deras brist på nya idéer i kampen mot utanförskapet är lika stort som deras misslyckande. Vi liberaler vet vad vi vill och hur det kan åstadkommas.

Vårt budskap är enkelt: Utanförskapet kan inte brytas utifrån. Det är bara inifrån, när de berörda själva tar saken i egna händer, som någonting positivt kan hända. Och utan arbete finns det ingen väg ut ur utanförskapet.

Våra viktigaste förslag för att förverkliga detta är följande: * En miljard kronor ska satsas i kampen mot utanförskapet. Det ska möjliggöra framväxten av en egenmaktsrörelse i utanförskapets Sverige.

* Solidaritetsbanker ska skapas för att förmedla de resurser som behövs för att mobilisera de krafter som inifrån kan bryta utanförskapet.

* Ett pengsystem ska förstärka egenmakten gällande såväl arbetsmarknadsinsatser som språkinlärning och flyktingarnas kommunintroduktion.

* Valfriheten och mångfalden ska ökas genom uppmuntran till konkurrens och nyetablering inom den sociala och arbetsmarknadsrelaterade servicesektorn.

* En jobb- och utvecklingsgaranti ska ges alla dem som kan arbeta men står utanför arbetsmarknaden. Det ska ersätta socialbidraget och ersättningen ska vara villkorad med en motprestation.

* Bostadsområden där färre än 60 procent av befolkningen arbetar ska förklaras som prioriterade sociala krisområden.

* Diskrimineringslagstiftningen ska samlas och skärpas, men kvoteringstanken ska bestämt avvisas.

Det är den liberala vägen ut ur utanförskapet. Den grundar sig på en konsekvent arbets- och egenansvarslinje. Den ställer krav och öppnar möjligheter.

Mauricio Rojas (fp), riksdagsledamot och integrationspolitisk talesman

Bengt-Åke Nilsson (fp), oppositionsråd och vice ordförande för kommunstyrelsen i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons