Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flygplatsen har en god framtid!

Annons

Västerås kommunfullmäktige har fattat beslut om finansiering av Västerås flygplats. Vänsterpartisterna Per Lithammer och Vasiliki Tsouplaki ondgör sig över förslaget i en debattartikel i måndags med rubriken "Flygplatsen har ingen framtid". Jag vill gärna motivera varför jag anser att det finns goda skäl för Västerås att behålla flygplatsen och utveckla trafiken.

För det första genomgår de regionala flygplatserna i Sverige och internationellt en pånyttfödelse och får en ny roll i det framtida transportsystemet. Lågprisflyget är ett nytt fenomen som bara är i början av sin utveckling och som växer kraftigt. Ryanair är pionjären, men det finns många nya flygbolag. En del i hemligheten är att man flyger från de mindre flygplatserna. Det ger lägre kostnader, snabbare och enklare hantering för flygoperatören och det är enklare för passagerarna som slipper trängsel, väntetider och långa gångavstånd. Detta har skapat en ny marknad som möjliggjort för många fler att resa.

För det andra börjar charterbolagen se samma fördelar. Det börjar också bli problem med tillgång till attraktiva avgångstider från storflygplatserna där ofta charterresenärer tvingas avresa och anlända nästintill mitt i natten. I Västerås finns från och med i år charterflyg till Kanarieöarna och en avgång i januari till Thailand som test inför utökad trafik kommande säsonger. Dessutom charter till Kreta och Turkiet på sommaren. Detta är en utveckling som bara är i sin linda.

För det tredje har Västerås flygplats en möjlig framtida roll som matarflyg till de närmaste internationella storflygplatserna. I dag enbart Köpenhamn, men i framtiden kan även andra destinationer tänkas, exempelvis Helsingfors som mer och mer blivit den nordeuropeiska utgångsplatsen för Asienflyget.

För det fjärde finns det potential för fraktflyg från Västerås. Det sker i dag viss mindre trafik, men detta är ännu en ganska obearbetad marknad för Västerås flygplats.

För det femte så har vi en mycket framgångsrik flygutbildning med riksintag i Västerås på Hässlögymnasiet. Utan flygplats har vi ingen flygutbildning.

För det sjätte så utgör Västerås flygplats reservflygplats till Arlanda om väder eller andra skäl omöjliggör landning på Arlanda.

För det sjunde så uppstår brist på flygplatskapacitet i Stockholmsregionen om Bromma läggs ner, vilket kan komma att ske 2011 eller senare.

Detta visar klart att Västerås flygplats utgör ett komplement till Arlanda som fortsätter att expandera och som alltid kommer att vara huvudalternativet för affärsflyget. Därför är det mycket viktigt att arbeta för bra förbindelser med buss och gärna direkttåg till Arlanda. Det ligger således ingen motsättning mellan Arlanda och Västerås flygplats - det är olika trafikuppgifter man tillgodoser.

Västerås utveckling främjas bäst av att ha tillgång till en flygplats i unikt bra stadsnära läge och med ett expanderande utbud. Om vi tvärtom skulle lägga ned nu har vi för alltid omöjliggjort detta. Nu tar vi istället ett första steg i positiv riktning när Ryanair i vår utökar destinationerna och flyger både till London och Dublin från Västerås. Det ökar turistintäkterna och det skapar nya möjligheter för Västerås med omgivning. Senaste passagerarundersökningen (september 2006) visade att 20 procent av de utresande kom från Västerås och 60 procent från närregionen, endast 20 procent från Stockholm.

Det får dock inte kosta hur mycket som helst att driva flygplatsen. Den ekonomiska utvecklingen hittills är inte acceptabel. Det blir min och den nya styrelsens uppgift att åstadkomma en vändning, enkelt uttryckt höja intäkterna och sänka kostnaderna. Det är givetvis lättare sagt än gjort, men jag är övertygad om att det finns en betydande potential till väsentligt förbättrat resultat.

Vi kommer inte inom överskådlig tid ner till noll i nettokostnad, även om det givetvis måste vara det långsiktiga målet. Däremot är jag övertygad om att vi på ett par års sikt kommer att nå en väsentligt lägre nettokostnad som ger mervärde för Västerås i form av turistintäkter, lägre reskostnader, en attraktivare stad, etcetera

Flygplatsen i Västerås har en god framtid!

Per Vannesjö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons