Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flygplatsen strategiskt viktig på nationell nivå

Annons
Fortfarande riksintressant. Västerås flygplats är mer än bara charter till turistmål på kontinenten.foto: peter Krüger

Sedan en tid råder det en debatt om Västerås flygplats. Den innehåller olyckligtvis en del faktafel och av det dras felaktiga slutsatser. Samtidigt saknas det en beskrivning om utvecklingen som har varit de senaste åren och också på vilket sätt som flygplatsen bidrar till företagsutveckling i Västerås.

Det som har hänt är att kommunfullmäktige tog ett beslut 2006 om att verksamheten inom Västerås Flygplats AB ska drivas vidare med inriktning enligt det redovisade scenario 1 fram till 2011.

2008 beslutade Kommunfullmäktige att reservera 47 miljoner kronor avseende aktieägartillskott till Västerås flygplats AB för åren 2008-2010, samt att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med underlag för beslut om fortsatt inriktning inför kommande mandatperiod som bland annat innefattar en samhällsekonomisk nyttokalkyl. Den kommer att presenteras för Västerås stad av externa utredare i början av nästa år.

Vidare kan det av beslutet konstateras att alla partier i kommunfullmäktige är med på att det minst skall drivas en allmän-/skolflygplats på Västerås flygplats.

Efter det har Transsportstyrelsen beslutat att ett antal flygplatser är av riksintresse. Det innebär bland annat att området är av nationell betydelse för luftfartens behov och att marken inte får användas så att det motverkar flygplatsverksamhet. Transportstyrelsen föreslår att förutom de tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet bör ytterligare fem flygplatser betraktas som riksintressanta. Västerås flygplats är en av dem.

Västerås stad har i ett remissyttrande till Transportstyrelsens skrivit att det är ett bra förslag och poängterar att det är viktigt att Västerås flygplats även i fortsättningen utpekas som riksintressant och strategiskt viktig på nationell nivå. I remissvaret slås det även fast att staten bör lämna ekonomisk ersättning till de kommunala flygplatser som är utpekade riksintressen.

När det gäller Scandinavian Aviations Academys utbildning får de bedriva skolutbildning inom flyg utan att det finns trafikflyg på flygplatsen. SAA söker med start till hösten 2010 att en befintlig påbyggnadsutbildning skall ingå inom yrkeshögskolan. Enligt underhandsuppgifter kommer det troligen att bli så. Den nya integrerade utbildningens framtid vet ingen något om i dag. Yrkeshögskolan väntar på besked om en statlig utredning som snart kommer att komma igång.

Vi vill också passa på att berätta om verksamheten på Västerås flygplats. I dag har vi fraktflyg som levererar gods till företag i Mälardalen, inklusive Västerås med omnejd, fem dagar per vecka. Detta är en verksamhet som har flyttats hit från både Örebro och Stockholm och som innebär att Västerås i dag har Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Vi har dessutom privatflyg som trafikerar Västerås flygplats, flygutbildningar för både piloter, flygtekniker och flygmekaniker, företag med privatflyg och helikopterutbildning, charterflyg, militära transporter, samt reguljära flygavgångar dagligen till London. Till våren återkommer den populära destinationen Barcelona och vi får ytterligare en ny destination i Medelhavsområdet som ännu inte offentliggjorts.

ordförande, Västerås Flygplats AB

Per Vannesjö (M)

Kjell Löfstrand

CEO Scandinavian Aviation Academy

Elisabeth Unell (M)

ordförande, Västerås Kommunstyrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons