Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartiet bör sluta slå mot allt och alla

Ingen, kan tycka att det är ett bra resultat när endast 42 procent av eleverna i år 9 på Tunboskolan är godkända i alla ämnen vid höstterminens slut!

Annons
I blåsväder. Tunboskolan har varit ifrågasatt, hur ska den bäst stöttas? Foto: VLT:s arkiv

Ur elevens perspektiv är det naturligtvis mycket begränsande, om man inte blir behörig att söka till nationellt gymnasieprogram. Av 16 ämnen i grundskolan måste man vara godkänd i minst åtta ämnen för att komma in på ett praktiskt program och tolv för ett teoretiskt.

Enligt rektorn på Tunboskolan har flera av de elever som inte var godkända i alla ämnen vid höstterminens slut, nu arbetat i kapp. Vi tror därför att betygs-resultatet ser betydligt ljusare ut till sommaren.

Politikers uppdrag är att skapa resurser för att målen ska kunna nås. Lärandet och arbetet i klassrummet måste vi överlåta till lärarna, eleverna och skolans ledning, vilka är de som vet bäst hur det ska gå till.

Det är lätt att i sin iver och välvilja, försöka styra och ha åsikter om hur själva lärandet skall gå till, men det är inte politikers uppgift. Enligt skollagen ansvarar rektor för undervisningen och till sin hjälp anställer rektor pedagoger.

Idag går 148 elever på Tunboskolan, lärartätheten är 9,1 lärare/100 elever (Lindboskolans 8,1/100). I årskurs 9 finns 35 elever delade på 2 klasser. Majoriteten S + V har skapat resurser för rektorsassistenter, IT-support, sommarskola och läxhjälp till alla.

För andra året i rad höjer vi lärarlönerna över den centrala nivån. Gällande den tunga administrativa bördan som lärare brottas med, är vår upplevelse är att det under Alliansregeringens ledning ständigt kommer nya krav på fler tester, prov, redovisningar, uppföljningar och kontroller, vilket upptar mer och mer av lärarens tid.

Tid som skulle behöva läggas på mötet mellan pedagog och elev då forskning visar att det mötet är det enskilt viktigaste för elevens utveckling och lärande.

Under medborgardialogen, i samband med lokalutredningen, framkom tydligt att föräldrar och elever var mycket nöjda med Tunboskolan. Kommunfullmäktige beslutade att alla nuvarande skolor ska vara kvar. Samt att, om elevunderlaget fortsätter att öka, anpassa skolorna till ett ökat elevunderlag. För Tunboskolan innebär beslutet att skolan skall vara kvar, och på sikt planeras för en 4-9-skola.

Så långt trodde vi att alla partier var överens, men ständigt kommer nya utspel från Alliansens om att Tunboskolan är hotad av nedläggning, vilket skapar onödig oro! Önskvärt vore att Folkpartiet, som driver opinions-bildningen hårdast, kunde sänka garden, sluta slå på allt och alla!

Visa i stället intresse för att tillsammans med övriga politiska partier, skol- ledning, och föräldrar stötta skolan och eleverna. Tunboskolan behöver stabilitet; lärare som har arbetat på skolan i många år har gått i pension och skolan är inne i en förändringsfas.

Folkpartiet och Alliansen! Kliv ned från motståndarläktaren, kom med i matchen och låt oss jobba gemensamt för att Tunboskolan skall vara det självklara valet för elever i närområdet och en fortsatt riktigt bra skola.

Catarina Pettersson Christina Aspenryd (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons