Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartiet röstade ja till förbränningsskatten

Annons

Folkpartiets Ingrid Högsberg och Tobias Söderkvist, båda ledamöter i renhållningsstyrelsen, är kritiska mot skatten på avfallsförbränning i ett debattinlägg lördagen den 27 maj. De ogillar även att renhållningsstyrelsen inte föreslagit att renhållningstaxan i Västerås inte höjs från den 1 juli år då skatten på avfallsförbränning införs.

Till att börja med undrar vi hur folkpartiet håller ihop sin lokala politik med politiken på riksplanet. När riksdagen beslutade om skatten på förbränning fredagen den 2 juni röstade nämligen folkpartiet för att införa förbränningsskatten.

Folkpartiet hade precis samma linje som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Eftersom förbränningsskatten får mycket stora ekonomiska effekter för Vafabmiljö, som själv förbränner och levererar brännbart hushållsavfall till andra anläggningar, måste bolaget höja sina behandlingsavgifter från 1 juli när förbränningsskatten träder i kraft.

Vafabmiljös ägare fattade beslut om sådana höjningar på bolagsstämman den 19 maj. Höjningarna är beräknade på en uppskattning av skatteeffekten som är mycket osäker.

Osäkerheten beror på att skattemyndigheten inte är klar med anvisningar på hur skatten ska tas ut. Därmed har förbränningsanläggningarna heller inte kunnat meddela vilka effekter skatten får på deras behandlingsavgifter.

Skulle det visa sig att de uppskattningar som Vafabmiljö gjort inte stämmer finns det goda möjligheter att i höst korrigera taxeförslaget inför beslut om 2007 års behandlingsavgifter.

Vafabmiljös taxor betalas av de lokala renhållningsverken som i sin tur får ta ut taxor av abonnenterna. Det viktigaste motivet för renhållningsstyrelsen i Västerås att inte höja taxan redan den 1 juli är att skattens effekter fortfarande är svåra att bedöma.

Renhållningsstyrelsen i Västerås förfogar över ett eget kapital, som bland annat byggts upp genom en försäljning av industriavfallsverksamheten. I stället för att höja taxorna utifrån ett osäkert beslutsunderlag har renhållningsstyrelsen beslutat att använda det egna kapitalet.

Det finns ytterligare fördelar med detta. Att höja taxorna kräver en hel del administration och en bra information till hushållen. En taxehöjning under ett löpande verksamhetsår och mitt under sommaren tror vi därför inte skulle vara lämplig.

Det är också viktigt att konstatera att oavsett vilken väg som väljs handlar det om samma pengar för hushållen. Det kommer också att vara enklare att förklara och förstå varför taxehöjningen behövs om den sker vid ett tillfälle, att ordentligt faktaunderlag finns och slutligen att det finns tid för att förbereda informationen.

Gunila Rickman

Bengt Gustafsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons