Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartiet välkomnar EU:s tjänstedirektiv

Annons

Konsumenternas rättigheter måste stärkas för att EU:s inre marknad ska fungera.

Vackert tal om frihet för företag och människor blir i realiteten inte mycket värt om man som konsument inte har tydliga rättigheter på marknaden. Konsumenternas rättigheter behöver stärkas i tre avseenden: konsumentskydd, konkurrens och valfrihet. Nu lägger vi skarpa förslag och hoppas få stöd för dem i Europaparlamentsvalet.

Våra krav är sammanfattningsvis:

* Många konsumenter är inte medvetna om sina rättigheter. Sälj- och produktinformation måste vara korrekt och begriplig.

* Ett skärpt och enhetligt regelverk för konsumentskydd måste tas fram.

* Redlighetsprincipen införs som allmän princip för all konsumentinformation.

* Rättslig prövning garanteras genom snabba och billiga rättsliga förfaranden.

l Det måste bli lättare att köpa en försäkring i annat EU land.

* Vi måste underlätta för konsumenterna att välja i vilket land i vilken bank man önskar ta ett lån eller ha ett bankkonto.

I huvudsak är det på tjänsteområdet som den inre marknaden behöver stärkas.

Det innebär att folkpartiet välkomnar det nya tjänstedirektivet, eftersom det ger ökad konkurrens och öppenhet för konsumenterna, som kan köpa tjänster från företag i andra länder som verkar på lika villkor.

I Sverige vill många krafter, med socialdemokraterna i spetsen, motverka utvecklingen på detta område.

Folkpartiet vill också att den så kallade redlighetsprincipen införs som allmän princip för all konsumentinformation. Principen innebär att en produkt eller tjänst endast får tillskrivas egenskaper, verkningar eller bakgrund som kan styrkas.

Det bör därför lagfästas att en producent på begäran alltid måste kunna styrka alla sina påståenden.

Vi vill för att inte hindra vissa länder att vara mer ambitiösa än andra att konsumenternas rättigheter ska stadfästas i en konsumentgaranti motsvarande EU-fördragets miljögaranti.

Det vill säga att en harmonisering av reglerna aldrig får hindra någon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder, förutsatt att dessa är förenliga med fördraget

Europas konsumenter betalar i dag för mycket för varor och tjänster. En ökad konkurrens inom till exempel livsmedelssektorn är nödvändig för att konsumenterna inte ska behöva betala orättfärdiga priser.

GÖRAN LANDERDAHL

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons