Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldrar och boende: Det finns fler viktiga intressen än vinst och förtätning

Annons

Aktiv medborgardialog krävs om Fridnässkolan och bostäder

För lite dialog om Fridnässkolan?Foto: VLT:s arkiv

Under de senaste månaderna har det varit många frågor och turer både kring Fridnässkolan och kring den planerade byggnationen av bostäder i direkt anslutning till skolan. Tyvärr har stadens kommunikation med berörda föräldrar och boende i området varit minst sagt bristfällig – eller kanske bättre uttryckt - i princip obefintlig.

Informationsutbytet har istället endast skett via den här tidningens opinionssidor, politiska partiers facebookinlägg och kryptisk information i olika nämndprotokoll. Svarsfrekvensen på de e-postmeddelanden och skrivelser som skickats till nämnder och våra förtroendevalda politiker har varit skrämmande låg. Ett ”Tack för ditt mail, vi kommer att ta med informationen i det fortsatta arbetet” skulle vara ett stort steg i rätt riktning.

Vi är en grupp föräldrar och boende i Fridnässkolans närområde som har försökt få till en bättre form av dialog med berörda politiker. Att träffas och prata är ett överlägset verktyg för att undvika missförstånd, för att nå förståelse för berördas behov och för att skapa transparens och öppenhet.

Glädjande är att vi nu har fått träffa alla de partier vi har sökt kontakt med. Vissa av er var betydligt mer öppna för att träffa medborgare än andra, men skam den som ger sig! Nu återstår det att se om ni förtroendevalda faktiskt tar till er av synpunkterna från oss som i praktiken berörs av förändringarna.

Nu återstår det att se om ni förtroendevalda faktiskt tar till er av synpunkterna från oss som i praktiken berörs av förändringarna.

Frågorna om ny bostadsbyggnation och Fridnässkolan hänger ihop och för att uppnå bra lösningar behöver frågorna hanteras samordnat. Det finns många intressen som behöver beaktas. Till exempel behöver Västerås stad fler bostäder och byggherren behöver få avkastning på sina investeringar.

Men hänsyn måste också tas till karaktären och utformningen på den befintliga bebyggelsen och bevarandevärden inom kulturhistoriskt viktig bebyggelse. Dessutom är kontakten med Mälaren och Stallhagsparken karaktäristisk för området och betydande för alla som rör sig där. Detta får inte glömmas bort.

Inte minst viktigt är att behov av skola och mark för idrottsutövning måste tillgodoses. I planeringen måste säkerställas att trafikökningen inte får negativa konsekvenser. I detta måste ingå att ta hänsyn till att det ligger en skola i omedelbar anslutning till det nya området som planeras.

Som förslaget för bostadsbyggnationen ser ut nu så har man tappat alla andra aspekter än just att det behövs bostäder och att byggherren ska gå med vinst. Eller, det var kanske inte helt sant. Man har även säkerställt att Villa Asea inte ska förlora sin utsikt.

Frågan är komplex och löses bäst genom tidig samverkan mellan alla intressenter – inte bara mellan kommunen, byggherrarna och ABB. Det finns många fler aspekter än så att ta hänsyn till.

En vanlig samrådsprocess med grannarna till de planerade bostäderna är inte tillräcklig i sådana här fall med så många målkonflikter.

En vanlig samrådsprocess med grannarna till de planerade bostäderna är inte tillräcklig i sådana här fall med så många målkonflikter. Den kommer för sent i processen, först när ett färdigt förlag redan är framtaget, och samrådet når dessutom bara ett fåtal sakägare. Genom tidig och öppen dialog med alla berörda innan samrådsskedet finns goda möjligheter för att skapa en utmärkt och uppskattad helhetslösning med såväl skola som bostäder.

Stanna upp och tänk klokt kring hur en process med så många målkonflikter kan genomföras med en aktiv medborgardialog. För inte kan det väl bara vara byggherrarnas vinst och Villa Aseas utsikt som är viktiga att beakta?

Anna Nordanberg

Lotta Magnergård

Jonas Selmeryd

Nina Löfgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons