Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förarbetet måste vara gjort

Annons

Äntligen har lärarna i skolan fått prata av sig den frustration de länge burit på, nämligen att de inte längre står ut med bråk, glåpord, hot och våld i sitt arbete. Många är de lärare som höjt toleranströskeln men som känner sig alltmer förnedrade av att inte bli respekterade i sitt arbete. För både elever och lärare leder skolmiljöns stökighet till trötthet och sämre koncentrationsförmåga.

Brist på arbetsro är en viktig faktor när det gäller de dåliga resultaten hos elever. Bristande stimulans leder dessutom till att elever med god studieförmåga görsämre ifrån sig. Västeråsare, som tyckt till i VLT:s serie om skolmiljön, efterlyser politikernas ansvar och ett ökat samarbete med hemmen.

Kristdemokraterna i riksdagen föreslår ett antal verktyg som ger stöd till lärare och skolledning:

Vilka befogenheter lärare har att ingripa mot elever som bryter mot skolans regler skall förtyd-ligas.

Omdöme om ordning och uppförande skall bifogas betygen.

Skolk skall skrivas in i betyget.

Brott i skolan skall polisanmälas.

Elev som mobbar ska kunna flyttas till annan skola.

Att ensidigt införa allt fler tvångsåtgärder i skolan kan öka motsättningarna mellan vuxna och unga. För att långsiktigt få en bättre arbetsmiljö i skolan måste man också arbeta förebyggande och det skall ske tidigt i livet. Det är inte lärarna som ska tala om var gränserna går, dessa ska ungdomar ha fått med sig hemifrån. Men för det krävs tid tillsammans, något föräldrar och barn har för lite av i dag där föräldrars dagordning till stor del bestäms av arbetslivet. Barns tillvaro präglas av att man tillhör ett barnkollektiv i förskolan, skolan och på fritis. Att som vuxen i detta läge tränga igenom som normförmedlare är inte lätt, särskilt som de vuxna då och då byts ut.

Dessutom måste alla vuxna dra åt samma håll för att barn och ungdomar ska uppleva all-varet och konsekvensen i de regler man sätter upp, ett arbete som pågår hela tiden i skolorna men som måste bli bättre. Värdegrundsarbetet som bedrivs i skolorna behöver utvecklas och utvärderas. Detta har skolledningarna ett särskilt ansvar för. Dessutom krävs det att peda-gogiska metoder utvecklas som ökar motivationen hos olika elever utifrån deras olika lärstilar.

Men det är framför allt förarbetet som måste bli bättre. Krist-demokraterna har sedan början av 1990-talet lagt fram en rad motionsförslag till förebyggande åtgärder:

Stöd i föräldraskapet genom bland annat föräldracirklar från det att barnet är litet och under hela grundskoletiden.

Öppen förskola för helgpappor för att barn inte ska tappa kontakten med pappor de inte bor hos efter en separation.

Förstärkning av resurser till elevhälsan vilket har betydelse för elever som har en trasslig psykosocial situation.

Fler vuxna i skolan såsom "klassmorfar," en resurs tillgänglig i och utanför klassrummen.

"Ansvarskontrakt" i skolan där elev, lärare och föräldrar tar ansvar för olika områden allt i syfte att få en bra utveckling för eleven. "Ansvarskontraktet" bör justeras allt eftersom och skall hänga med vid varje utvecklingssamtal. I VLT den 29 november lyfte konsulten i skolfrågor, Per Binbach, upp en liknande modell.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har inte förstått allvaret i våra förslag och inte brytt sig om att genomföra dem. Men nu gäller det att ta vara på alla goda idéer. Skolan skall vara en plats för kunskapsinhämtande men har tvingats bli en "upp- fostringsanstalt". Förarbetet är inte gjort!

Solveig Nygren

Arne Nordberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons