Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Förbättrat resultat för flygplatsen"

Annons

Den senaste veckan, då jag själv varit på andra sidan jordklotet, fanns flera artiklar om flygplatsen och flygplatsens ekonomi i VLT. Som ordförande i flygplatsen och ett år har gått sedan den nya styrelsen tillträdde i januari 2007 är det lämpligt att jag ger min syn på läget.

Uppgiften för den nya styrelsen är att åstadkomma en vändning för flygplatsen. Resultatet 2007 blev ett minus på cirka 23 miljoner, aningen bättre än 2006 trots att SAS slutat flyga från flygplatsen och trots att statsbidragen upphört. Dessa intäktsminskningar har kunnat kompenseras med andra intäktshöjningar och kostnadssänkningar.

Men de flesta beslut och åtgärder under året påverkar främst 2008 och framåt. En minskning av bemanningen har genomförts och en höjning av en del avgifter har möjliggjort en budget på minus 15 miljoner för 2008, det vill säga en förbättring med 8 miljoner. Detta är också helt i linje med ägardirektiven från Västerås stad, enligt vilka resultatet skall förbättras till minus 15 miljoner 2008 och minus 12 miljoner 2009.

Det långsiktiga målet är inte fastlagt, men ytterligare förbättringar behövs, även om det inte är realistiskt att tro att flygplatsen skall kunna gå ihop inom överskådlig tid, vilket jag också skrev i en artikel den 9 december 2006, månaden innan styrelsen tillträdde. De flesta regionala flygplatser i Sverige går med betydande underskott. Men hittills följer således resultatutvecklingen i stort sett planen. Styrelsen har också fattat beslut om att inleda processen att begära in anbud på driften av hela eller delar av flygplatsen, vilket ger möjligheter att både förbättra

personalens arbetsscheman och att sänka kostnader genom att möjliggöra samordning med andra lämpliga verksamheter.

Ytterligare förbättringar kommer att kräva intäkter från ny trafik. Detta har visat sig svårare än förväntat och kommer att ta längre tid än planerat från början. Beslutsprocesserna hos flygbolagen är långa och en god konjunktur och brist på flygplan på marknaden gör att Västerås inte kommer först i kön. Det finns dock intresserade flygbolag med vilka diskussioner pågår.

Långsiktigt ökar betydelsen av de regionala flygplatserna eftersom det är enklare både för passagerare och flygbolag att resa från dessa när det finns passande flyg. Här gäller det att vara tillräckligt uthållig för att ta vara på denna långsiktiga utveckling.

I Norrköping har staden och näringslivet i samverkan satsat på att hjälpa flygbolag igång med trafik vilket gett direkta förbindelser till Köpenhamn, München och Helsingfors, trots att man bara ligger några mil från Linköpings flygplats. Och i Uppsala diskuteras just nu på fullt allvar att göra stora investeringar i en ny civil flygplats trots att man ligger mycket nära Arlanda.

För Västerås del kommer ett viktigt beslut att tas senare i år i kommunfullmäktige om flygplatsens framtida finansiering. Innan dess kommer både marknadsförutsättningar och kostnader att noga gås igenom igen och det finns skäl att återkomma till detta i VLT.

Men bortanför kalkylerna är det också viktigt att ha en bred uppslutning och vilja om vi skall lyckas med våra mål!

Per Vannesjö (m)

Ordförande i Västerås Flygplats AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons