Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Före detta (FP): Liberalismens principer går före partiet

Vart fjärde år har vi allmänna val. De etablerade partierna sätter samman valsedlar i nummerordning vilka personer som skall bli valda.

Annons
Person eller parti. Hur högt är taket i Folkpartiets stuga? Bilden är från en tidigare valrörelse.foto: Jonas Bilberg/VLT arkiv

Listordningen föregås av mycket spel och kattrakande om vem som skall företräda partiet i det övre skiktet på listan.

Det är inte säkert att ett provval bland medlemmarna resulterar samma uppställning som den slutgiltiga listordningen. Hela processen handlar om vem som skall få den personliga makten att företräda partiet i olika nämnder och styrelser.

Endast ett fåtal på listan ges sedan möjlighet att företräda partiet i en styrelse eller nämnd. Senaste åren har partierna dessutom valt att koncentrera uppdragen till ett fåtal personer i partiet för att samla ihop till en hel- och halvtidstjänst i politiken.

Allt färre har i dag ett förtroendeuppdrag i politiken – allt fler har politiken som ett yrke. Det betyder att endast några få personer har möjligheter att kunna påverka.

Det är endast personer som är politiskt initierade inom partierna har den reella möjligheten att påverka politikens innehåll. Partier-na bildar koalitioner med varandra, vilket gör det svårare att se vilken politik som får mest genomslag efter valet. Det beror på hur stort inflytande respektive parti får och vilka personer som kommer att företräda partiet.

I kommunalpolitiken kommer många nya frågor upp under en mandatperiod, som inte på förhand är givna. Det är viktigt att välja personer med rätt politisk kompass och värdegrund. I huvudsak är det partierna och inte väljarna bestämmer vilka personer som får makten.

Vi har genom kommunalpolitiken i Fagersta sett hur väljarna röstar på ett parti som de egentligen inte sympatiserar med som värdegrund men man har förtroende för partiets främste företrädare, trots att han är vänsterpartist.

När dessutom debatten kring besluten inte längre avgörs i högsta beslutande organet – kommunfullmäktige – utan i stängda styrelse- och kommunalrådsrum tappar väljarna förtroendet för politiken.

En demokrati kräver frimodiga medborgare som vågar diskutera och ser detta som en problemlösande metod. Det kräver liberala människor i de partier som betecknar sig som liberala. Det måste ses som liberalismens första linje. Utan individuell tillämpning av den liberala friheten att få sina argument mötta med respekt finns ingen effektiv demokrati.

När partiets officiella linje blir det viktigaste och debatten internt och externt tystas har också liberalismens första linje fallit. Då är partiet i stället liktydigt med den/de personer som utåt sett företräder partiet. Den som är liberal och inte känner igen grunderna för ett liberalt parti lämnar då givetvis partiet. Partiet är inte viktigare än liberalismens principer.

I debattartiklar och på ledarplats har man i VLT diskuterat principerna för hur valsystemet skall fungera. Låt väljarna få bestämma vilka personer som skall väljas för respektive parti – inte som i dag de interna partifunktionärerna. Upphör med rangordningen på listorna utan låt väljaren själv hitta den person som man har mest förtroende för med rätt värdegrund och omdöme.

En person skall kunna vara valbar i max två mandatperioder. Därefter får personen antingen ta paus från politiken eller ägna sig åt annat. Maximera antalet uppdrag en politiskt förtroendevald kan bli vald . På så sätt sprider man uppdragen i stället för att koncentrera dessa på ett fåtal personer.

Inför valet 2010 gjordes en opinionsundersökning av ett institut. Sex av tio svenska väljare sade sig vara liberala. Fler äldre än yngre anser sig vara liberala. Det intressanta är att ungdomar i hög utsträckning förknippar småföretagande, tolerans, äganderätt och framför allt frihet med liberalism.

Partier som anser sig liberala har en utmaning att ta hand om de väljare som anser sig som liberala. Det är påtagligt om man läser dagens opinionsundersökningar för de liberala partierna. Ett bra sätt är att leva utifrån det man säger sig stå för som värdegrund.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons