Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förenklad vardag och fler jobb med nya tåg

Annons

För att förbättra och förenkla resandet i östra Mellansverige kommer länen gemensamt köpa in drygt 40 nya tåg och skapa ett nytt biljettsystem där resenärerna ska kunna resa både i regional- och lokaltrafiken med samma kort utan krav på tillägg. Trafiken är tänkt att starta i samband med öppnandet av Citybanan 2017 och ökar trafikutbudet med 30 procent.

Den har funnits rykten i media kring uppgörelsen som inte stämmer. Vi kommer inte stänga ute operatörer eller försämra trafiken, tvärtom förbättrar vi pendlingsmöjligheterna och möjliggör ökad tillväxt i Västmanland.

Arbetspendlingen i östra Mellansverige har nästan fördubblats de senaste 15 åren och här hittar vi fem av Sveriges tio största kommuner. Befolkningsprognoser visar också att regionen till 2050 kan ha vuxit med mer än en miljon invånare och flera infrastruktursatsningar skapar förutsättningar för att förbättra det regionala pendlandet.

Den senaste och största satsningen är bygget av Citybanan för 17 miljarder kronor, som ger fördubblad spårkapacitet och som alla län i östra Mellansverige bidrar till.

Detta gör länsgränserna mindre relevanta för arbets- och vardags- resande. Utvecklingen har också gjort att resenärerna och samhället i stort blivit allt mer beroende av regional tågtrafik och länen mer beroende av varandra.

Den regionala tåg-trafikens omfattning, men också kvalitet och förmåga till stabilitet över tiden, har därmed blivit en kritisk faktor för länens och regionens utveckling.

Den nya regionaltågstrafiken ska därför möta det särskilda behov som finns för arbetspendling och annat vardagsresande i Västmanland. För rese-närerna kommer trafiken vara stabil med ett tåg i timmen på de flesta sträckor under vardagar i östra Mellansveriges järnvägsnät med insatståg under rusningstrafik som ger ännu tätare avgångar.

De nya tågen ska vara snabba, moderna och tillgängliga och sättas in på de linjer som bedöms vara kommersiellt olönsamma – i huvudsak järnvägarna söder om Mälaren – och en operatör ska sedan handlas upp i konkurrens. För de linjer som är kommer-siellt lönsamma – Uppsala–Stockholm, Stockholm–Västerås–Örebro och Linköping–Stockholm–Gävle – avser avtal skrivas som inkluderar den kommersiella trafiken i det övriga systemet.

Som det ser ut i dag kan det landa i ett avtal med SJ, i likhet med att regionen har och har haft olika typer av avtal med SJ sedan lång tid tillbaka.

Genom att sudda ut gränserna mellan regional tågtrafik och lokal kollektivtrafik förenklas vardagen samtidigt som det möjliggör fler bostäder, bättre utbildnings- möjligheter och fler arbetstillfällen i vår allt mer expansiva framtidsregion.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons