Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förlorare: de små barnen

Annons

Barnperspektivet finns inte i regeringen. Per Kågesons inlägg på DN-debatt nyligen om familjepolitiken visar på att de minsta barnen får betala dyrt för den barnomsorgspolitik som förs i dag. Vissa barn klarar dagistillvaron bra från första början men en forskarrapport visar på att andra barn har ett flera månader långt sorgearbete när de börjar dagis.

Stress och psykiska problem hos barn har ökat markant de senaste tio åren uppger daghems- och skolpersonal i enkäter. Föräldrars stress påverkar också barnen som fått mindre tid tillsammans med sin mamma och pappa. Det stora antalet infektioner med 50-100 sjukdagar per år hos små barn där antibiotika ofta måste användas kan inte vara bra. Skulle vuxna acceptera att vara sjuka så ofta om en stor del av dessa sjukdagar går att undvika?

En stor andel föräldrar ser i dag till att skjuta upp dagisdebuten genom att inte ta ut hela föräldradagar och på så sätt förlänga sin barnledighet. Från s-lägret uttrycks missnöje över detta. Kloka småbarnsföräldrar struntar i politisk renlärighet från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Dessa partier vill ha ut föräldrarna i produktionen så snart som möjligt, helst på heltid "då den standard vi har i dag kräver att alla arbetar".

När en familjepolitisk debattör som Per Kågeson opponerar från vänster genom boken "Tid för barn?" blir det hotfullt för familjeminister Berit Andnor som skrämmer med nedskärningar inom förskolan om ett vårdnadsbidrag blir verklighet. Samtidigt hävdar hon att vårdnadsbidraget är en för liten summa för föräldrarna.

För staten är det dyrare med förvärvsarbetande småbarnsföräldrar som behöver dagis till de yngsta än att införa vårdnadsbidrag för denna grupp.

Samtidigt stressar man föräldrar att alla barn bör finnas i förskola redan från späd ålder, annars riskerar man att de blir efter sina kamrater. Det finns dock ingen forskning som säger att tidig dagisdebut har betydelse för barns utveckling. Sannolikt försämras möjligheterna hos känsliga barn att knyta an till föräldrarna om barnet börjar dagis i tidig ålder. Förskola från tre års ålder har dock ett starkt stöd hos föräldrar.

Per Kågesons förslag att skjuta upp dagisdebuten om föräldrarna anser att det är bäst för deras barn ligger i linje med kristdemokratisk familjepolitik. Kristdemokraternas 300 så kallade barndagar ger största möjliga valfrihet tillsammans med ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Dessa förslag kan till stor del jämföras med Per Kågesons vårdnadsbidragsmodell.

Vårt förslag till "barndagar" kan användas som ett dragspel där man kan ta ut dem snabbare, då blir det färre "barndagar" med högre ersättning eller dra ut på dem och få minskad ersättning per dag.

Föräldrar som själva vill avgöra hur man ska ordna det för sina barn lyssnar inte regeringen på. När vårdnadsbidrag, under den borgerliga regeringen 1994, infördes för de minsta barnen var det hela 70 procent av föräldrarna som utnyttjade denna möjlighet. Har ni socialdemokrater glömt det?

Elisabet Fridén

Solveig Nygren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons