Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskare: Därför blir allt fler ungdomar sjuka av sex

Lördagen den 25 augusti kunde vi läsa i VLT att sexuellt överförbara infektioner, framför­allt klamydia, ökar. I artikeln fanns en hel del fakta och statistik - däremot fanns inga försök till analys eller förklaring hur det kan komma sig att det ser ut som det gör idag.

Annons

Problemet är komplicerat och här följer några tänkbara förklaringar: I Sverige har vi en liberal inställning till ungas sexualliv och en drygt 50-årig tradition med undervisning i skolor om sex och samlevnad. Skolverkets kvalitetsöversyn för några år sedan visade stora skillnader i landet beträffande både undervisningens kvalitet och kvantitet. Trots att lärare förväntas bedriva undervisning i ämnet ingår det inte i lärarutbildningen.

Frågan har aktualiserats på regeringsnivå, men intentionen och förhoppningarna om att ämnet ska integreras i den fyraåriga lärarutbildningen ser för närvarande mörka ut. Skolverket har föreslagit att sex och samlevnad ska kopplas till alla kärnämnen och ta upp sexualitet, identitet och sexuella och reproduktiva rättigheter, vilket säkert skulle betala sig i form av en ökad sexuell hälsa tillika jämställdhet mellan könen.

Informationssökning och kommunikation bland unga sker alltmer via internet. Snart finns det en dator i varje svensk ungdoms sovrum. Information av god kvalitet blandas med mycket tveksam dito; censur eller restriktioner angående vilka som får lägga ut information på internet saknas och därmed kvalitetskrav. De flesta ungdomar tillhör

olika "communities" - man loggar in med lösenord och "chattar" med varandra.

Idag är det enklare att knappa in sig på en porrsajt än att köpa godis i kiosken. Tillräckligt med forskning saknas angående hur barns och ungas kontakter och känsloliv påverkas av att sexualitet exponeras snart sagt överallt. Studier visar att ungdomar som ofta konsumerar pornografi har ett bredare register när det gäller olika sexuella aktiviteter och unga berättar att de anser att pornografi skapar sexuella förväntningar och krav.

Influenser från pornografi och medier påverkar ungdomar att exponera sina kroppar och det finns sidor på internet vilka sponsras av porrbranschen, viket inte framgår tydligt för användaren. Budskap om traditionella könsroller förmedlas, medan budskap om sexuell jämställdhet mellan könen och om ansvar för den sexuella hälsan oftast lyser med sin frånvaro.

Studier bekräftar bilden av att ungdomar har en mer liberal inställning till tillfälliga sexuella förbindelser än tidigare. Kärleksförhållanden separeras ofta från enbart sexuella förbindelser, så kallade "one night stands" och sex med kompisar "KK" (knullkompis). Ett KK-förhållande kan upplevas som mer kravlöst och att det ger en större frihet, samtidigt finns risken att då man inte förväntas ställa krav på sin partner, så vet man heller inte om denne har andra sexuella kontakter, varför risken för sexuellt överförbara infektioner kan öka. Det är också visat att unga män väntar på att unga kvinnor ska föreslå kondom, medan den unga kvinnan tvekar att föra kondom på tal, av rädsla för att visa

bristande tillit till mannen.

Det finns mer än 200 ungdomsmottagningar i Sverige. Här kan unga gratis träffa yrkesgrupper såsom barnmorskor, läkare och kuratorer eller psykologer, vilka kan bistå med information, undervisning och rådgivning i sex- och samlevnadsfrågor. Tyvärr är många ungdomsmottagningar mycket upptagna med provtagning och smittspårning, vilket ger mindre tid för studiebesök, temadagar på skolor och diskussionsgrupper.

Utåtriktad verksamhet är viktig för att diskutera och skapa motbilder till sexualiserade medier. Mötet mellan goda vuxna förebilder och ungdomar kan inte överskattas. Här finns en enorm potential, vilken inte alltid utnyttjas till fullo.

Detta var några tänkbara anledningar till varför "allt fler blir sjuka av sex". Förhoppningsvis kan trenden vändas men det krävs insatser på bred front och att många aktörer deltar för att främja en god sexuell hälsa och en ökad jämställdhet mellan könen.

Elisabet Häggström-Nordin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons