Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försvarsministern: Vi skall stärka EU som global aktör

Sverige har nu tillträtt som ordförandeland i EU. Det innebär att den svenska regeringen leder EU:s arbete det kommande halvåret.

Annons

För min del innebär det bland annat att leda EU-ländernas försvarsministermöten, i Sverige i september och i Bryssel i november. 

Vårt mål är att stärka EU som global aktör. EU har unika förutsättningar att hantera den nya tidens breda hotbild, genom politiskt agerande, civila räddningsinsatser, stöd till andra länders ansvarstagande för den egna säkerheten, såsom just nu sker utanför Somalias kust i syfte att hindra piratverksamhet samt militär krishantering. EU har kommit långt, men behöver fortfarande utveckla sin civila och militära kapacitet att hantera kriser och förebygga konflikter på det internationella planet. 

Inom ramen för den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken kommer vi som ordförandeland att fokusera på tre frågor:

* Ökad användbarhet för EU:s krishanteringsinstrument. EU:s snabbinsatsstyrkor kan på 10 dagar sättas in i princip i vilken krishärd som helst i världen, för humanitära evakueringsoperationer, för att hindra konflikter från att eskalera, eller för att stoppa pågående konflikter i syfte att skydda civilbefolkningen. Men vi behöver utveckla den politiska beredskapen inom EU att fatta beslut på så kort tid. 

Vi kommer under ordförandeskapet att verka för en mer gemensam syn på i vilka situationer EU bör gripa in genom att använda snabbinsatsstyrkorna. 

* EU-länderna arbetar tillsammans för att stärka EU:s kapacitet för att göra internationella insatser, men också skapa säkerhet i närområdet. 

Sjöövervakning är ett bra exempel där samarbetet borde öka mellan EU-länderna. Efter Estoniakatastrofen 1994 inledde Sverige och Finland ett samarbete kring att dela radarbild med varandra. Det samarbetet utvidgas steg för steg med fler länder. Ambitionen är att dela sjölägesbild med samtliga Östersjöstater. En bättre bild av

rörelserna på Östersjön ger bättre möjligheter att förebygga olyckor, miljöproblem och brottslighet. På samma sätt kan ett bättre samarbete mellan EU:s länder stärka säkerheten för alla. 

* Sverige kommer också hantera EU:s pågående internationella krishanteringsinsatser. Insatsen Atalanta utanför Somalias kust, för att skydda FN:s matleveranser till civila i Somalia och att skydda den civila sjöfarten, skulle från början avslutas i december men kommer att förlängas. Utformningen av den fortsatta insatsen kommer bli en fråga för det svenska ordförandeskapet att hantera. 

För att lyckas krävs en god dialog med de organisationer som EU samarbetar med. Därför bör EU fördjupa samarbetet med FN, Nato och Afrikanska Unionen. 

Sverige måste dessutom som ordförandeland i EU ha hög beredskap för att tillsammans med EU:s övriga medlemsländer hantera oförutsedda händelser och kriser i världen, både vad gäller civila och militära krishanteringsinsatser. Tillsammans är vi bättre rustade att hantera detta. 

Sten Tolgfors (M)

försvarsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons