Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förtätningar skapar problem

Annons
Det är förtätningar i befintlig bebyggelse som skapat konflikter i Västerås. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det saknas hyresrätter, bostadsrätter, småhus och tomter i växande Västerås. Var och vad ska vi bygga? Vi kan bygga staden utåt, det vill säga ta åkermark och skog i anspråk. Vi kan bygga på stora centrala industriområden som inte längre används, som stationsområdet. Eller så kan vi bygga på grönområden, idrottsplatser och parkeringsplatser invid befintlig bebyggelse.

Bygger man utåt eller på stora centrala områden påverkas befintlig bebyggelse minimalt och ett stort antal bostäder blir resultatet. ”Mängden” konflikt per ny bostad blir liten. Blandade boendeformer kan byggas och man kan planera in ytor avsedda för kommunal service.

Det är förtätningar i befintlig bebyggelse som skapat konflikter i Västerås. Varje enskild förtätning ger ett fåtal nya bostäder relativt byggmålen. Samtidigt påverkas många människor i närområdet. ”Mängden” konflikt per ny bostad blir då stor. Motståndet kan handla om förlorad utsikt och ökad insyn. Det kan också handla om oro för att den kommunala servicen inte kommer att räcka till då flera ska dela på en redan begränsad mängd skolplatser, förskoleplatser, parkeringsplatser, idrottsplatser, parkmark med mera. Detta förstärks av att det ofta är mark som tillhandahållit just sådan service, eller som skulle kunna användas för det, som tas i anspråk.

Står där 6-våningshus vill man bygga 16 våningar som i fallet Hammarby. Står där villor vill man bygga 8-våningshus som i fallet Stallhagen.

En viktig faktor som bidragit till konflikterna är att man bygger så mycket tätare än den befintliga bebyggelsen. Står det hus om tre våningar vill man bygga sju som i fallet Kata 22/23 (Oxbacken). Står där 6-våningshus vill man bygga 16 våningar som i fallet Hammarby. Står där villor vill man bygga 8-våningshus som i fallet Stallhagen.

Konflikten förstärks av det spel som detaljplanearbetet utgör. Människor med insyn i branschen vittnar om att byggbolagen regelmässigt lägger på 50 procent i sina förslag för att ha en förhandlingsmån under samrådet. Är man sedan tvungen att backa på något våningsplan är det ingen katastrof. Detta spel hade möjligen varit acceptabelt om Västerås stad försökt lägga band på byggbolagen, men så är sällan fallet. I fallet Kata begränsade en äldre detaljplan bygghöjden till tre våningar. En ny detaljplan skulle tas fram. Inför det arbetet sa Västerås stad att fem våningar var rimligt utifrån områdets förutsättningar. I förslaget som sedan presenterades för byggnadsnämnden hade det ökat till sju vilket klubbades trots starka invändningar från närboende.

Problematiskt är också att man inte tidigt pratar med de som bor på området. Vad är bra/dåligt på området i dag? Hur ser man på ny bebyggelse? Kan man hitta lösningar som eliminerar eller kompenserar det negativa? Även om Staden inte kan förväntas gå alla till mötes i allt finns goda chanser att man faktiskt fångar upp viktiga aspekter som varit okända. Att som i dag presentera ett färdigt projekt under samrådet och sedan helt ignorera kritiken är att omyndigförklara de som bor där.

Staden har valt ett arbetssätt som förstärker konflikter. Kortsiktigt kanske det kan vara effektivt då man får några nya punkthus. Men hur blir det på längre sikt? Motståndet mot förtätningarna växer med varje ny projektering. Till slut blir det politiskt ohållbart. Är det inte dags för en mindre konfliktfylld och mer långsiktig strategi? En strategi där hög och tät bebyggelse reserveras för stora nya planområden, där man utgår från gällande byggnorm när man bygger i befintliga områden och där man innan en ny projektering kartlägger de intressen som finns? Bygg Västerås tillsammans med oss västeråsare istället för i konflikt med oss!

Jonas Selmeryd

boende på Stallhagen

Ulla Harju

ordförande i Hammarby Stadsdelsförening och boende på Hammarby

Herbert Söderling

ordförande BRF Skogåsen och boende på Oxbacken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons