Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP+KD: Mälarens vatten och stränder tillhör alla västeråsare

Föroreningar och övergödning har medfört att vassen brett ut sig och fjärmat västeråsarna från vattnet under de senaste 50 åren.

Annons
Ett rum med utsikt. Utformning av Mälarens stränder är en grannlaga avvägning mellan behovet av att skapa attraktiva bostäder och undvika privatisering av ytorna närmast vattnet, skriver Göran Landerdahl och Arne Nordberg. FOTO: TONY PERSSON

Vi måste därför se till att allt vatten som når sjön är renat. Arbetet med detta har startat och inom några år är dagvattnet som släpps ut inte längre gödning för vassen.

Ett område som är under planering är Stadsträdgården. Det är ett begränsat område som tidigare enligt uppgift bland annat var ett kobad. Att se till att vattnet som rinner ut från Hamreåns mynning är så rent som möjligt, och på det viset begränsa den reningseffekt som behövs genom vassruggar, skulle kunna ge en öppen vattenyta med en grönyta som ger en god upplevelse för picknick och lek.

Utformning av Mälarens stränder är dessutom en grannlaga avvägning mellan behovet av att skapa attraktiva bostäder och undvika privatisering av ytorna närmast vattnet. Den fria sikten för bakomliggande hus bör inte skymmas av nya hus, varför terassering av bebyggelsen är att föredra. Höga byggnader bör endast tillåtas i bakkanten och låga hus läggs med fördel närmast stranden.

Ett misstag härvidlag är, enligt vår mening, förslaget i utformningen av etapp 2 för Öster Mälarstrand där en profilbyggnad – ett högt hus på 16-våningar – lagts närmast vattnet. Byggnaden riskerar att skapa en barriär mellan vattnet och övriga delar av området. Enligt vår mening hade det varit bättre att öka antalet våningar från 13 till 16 på de fyra hus som ligger närmast Björnövägen. De lägenheter som där kan tillskapas med ytterligare tre våningar i fyra hus innebär att fler skulle få en sjöutsikt utan att andras hindras. Byggnaden närmast stranden borde därför endast ha fyra våningar för att släppa in ljus och luft i området.

Ett gott exempel på en god avvägning mellan privat och publik användning av mark vid bebyggelse är de första delarna på Öster Mälarstrand, där husen lagts in i samklang med naturen och strand. Husen närmast vattnet ligger glest och med god sikt mellan dem. Kajerna har gjorts tillgängliga för allmänheten såsom flanörstråk.

Som resultat efter den hårda debatt som föregick förra valet har den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen tagit till vara dessa goda tankar. Husen har dragits bort från stranden och det har getts utrymme för allmänheten, båtliv och verksamheter. Därtill har Västerås stad tillhöriga Notuddsområdet lagts ut som natur och parkområde. Vi tycker att områdets ägare Mälarstrandens utvecklings AB väl förvaltat dessa begränsningar i exploateringen.

Vid Stadsträdgården är Västeråsalliansens tanke att ha en fri strandzon närmast en från vass nyåtervunnen vattenspegel där allmänheten kan vistas utan risk för att inkräkta på tomtmark. De nya husen som planeras till området närmast Björnövägen är förlagda så att de inte skymmer den nuvarande bebyggelsens sikt mot den återvunna vattenspegeln.

Med sådana grundtankar vid stadsplaneringen vinns att fler kan få njuta av Mälarens stränder. Ett ökat boende hindrar därmed inte det rörliga friluftslivet och sikten från Björnövägen mot vattnet ges fritt spelrum. Alla västeråsare kan då få del av ett renat Mälarvatten på många fler platser kring Västeråsfjärden än i dag.

Göran Landerdahl (FP)

Arne Nordberg (KD)

ordförande respektive vice ordförande [mjuk retur]i fastighetsnämnden, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons