Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Lärarlegitimation för högre kvalitet i skolan

Annons
Viktigast. En bra lärare är långt viktigare än en fin lärobok eller en snabb dator, skriver Roger Haddad. (Personerna på bilden har inget samband med artikeln).

Läraryrkets status har sjunkit under flera årtionden. Det har inneburit att vi under senare år har haft svårt att rekrytera lärare: färre ungdomar söker sig till lärarutbildningarna och de ungdomar som antas till utbildningarna har sämre avgångsbetyg från gymnasiet än tidigare. Regeringen har sedan 2006 vidtagit en rad åtgärder för att höja läraryrkets status: utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, skärpta behörighetskrav i skollagen och en ny lärarutbildning.

Lokalt har vi i Västerås tagit initiativ till en lärarkompetenskartläggning som kommer att utgöra ett viktigt underlag för politiska prioriteringar. Kartläggningen visar att vi har alldeles för många lärare i grundskolan som inte har ämnesbehörighet. Mest bekymmersamt är att många undervisar i ämnet matematik utan behörighet.

Västerås måste nu lyfta matematiken för att lyfta resultaten i stort. Lärarens kompetens är den absolut viktigaste faktorn för att lyfta skolans resultat. En bra lärare är långt viktigare än en fin lärobok eller en snabb dator. Ofta är det i efterhand en viss lärare som är vårt mest positiva minne av skolan; en lärare som uppmuntrade oss, väckte ett intresse och fick oss att slå in på en viss bana i livet.

Folkpartiet har länge ansett att inrättandet av en särskild lärarlegitimation skulle ge ett tydligt budskap till samhället att läraryrket kräver någonting alldeles särskilt. Det skulle innebära en kvalitetssäkring av lärarutbildningen och därmed höja kvaliteten i skolan. Med en lärarlegitimation blir det också svårare för kommuner att spara pengar genom att sänka kompetenskraven på sina lärare.

Hösten 2012 införs en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare. Det finns två vägar till legitimationen: dels examen från en lärarutbildning, dels ämnesexamen kombinerad med en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Alla nya lärare ska genomgå ett introduktionsår, ungefär som AT-tjänstgöringen för läkare. Lärarkandidaten ska under året få stöd och ledning av en mentor – en mer erfaren legitimerad lärare. Rektorn ska sedan skriva ett intyg på väl genomförd introduktion. En ansvarsnämnd ska, precis som för läkare, kunna dra in legitimationen vid grov oskicklighet i yrkesutövningen, brott eller missbruk. Vissa arbetsuppgifter ska vara reserverade för legitimerade lärare, till exempel betygssättning. Reformen innebär att nya karriärvägar skapas genom att seniora lärare kan bli mentorer och kunna utnämnas till lektorer om de har minst en licentiatexamen.

Redan behöriga lärare ska kunna ansöka hos Skolverket om legitimation och självklart måste obehöriga lärare få möjlighet att komplettera så att de når upp till de krav som ställs för legitimation. Här har Västerås exempelvis deltagit i Lärarlyftet som nu också kommer att omfatta obehöriga lärare.

Lärare har ett stort ansvar och är skolans viktigaste resurs. Legitimationerna är en satsning på Sveriges lärarkår. Regeringen investerar 260 miljoner kronor per år för att möjliggöra mentorer till dem som är nya i läraryrket. Yrkeslegitimationerna bidrar till att kvalitetssäkra läraryrket i framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons