Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Nya energikällor för uppvärmning bör prövas

Annons
Värmer. Trots våra nordliga breddgrader kan på sikt 30 procent av årsvärmebehovet täckas av solen och genom bergvärme kan resten täckas, skriver Karl-Erik Andersson. foto: scanpix

Den 20 oktober citerade VLT en prisjämförelse från Nils Holgerssonundersökningen mellan olika kommuners fjärrvärmetaxor. Västerås är den femte billigaste av dem som har fjärrvärme. I andra jämförelser så hamnar Västerås långt ner på grund av av låg klimatprestanda. Västerås har billig energi men släpper ut mer växthusgas än många andra kommuner.

Orsaken till detta är kol- och torveldningen. Nu planeras en ny panna för sambränning av biomassa och avfall. Eldning med grot (grenar och toppar) skulle höja taxan med 30 procent. Vid eldning av importerat avfall tror man sig inte behöva höja taxan eftersom man får betalt för att ta emot avfallet. Men sannolikt kommer Centraleuropa om fyra år att använda sitt avfall (återvinning och energi) fullt ut och underskott på biomassa kan registreras.

I Storbritannien är avfallsförbrännings-anläggningarna redan överdimensionerade genom att allt mer avfall återvinns. Svenska skogsföretag överväger export av skogsbränsle till andra länder inom EU. Att i denna situation förlita sig på importerat avfall och dessutom tro att man får betalt för emottagande av avfall är inte sannolikt. Priserna på avfall och biomassa blir sannolikt ganska lika.

Avfallsförbränning har en annan nackdel då det skapar en giftig aska som måste slutförvaras. Tomma bergrum har nämnts och riskerna för utsläpp i grundvatten kan aldrig negligeras och rökgaserna kan inte helt renas från stoft och starkt sjukdomsalstrande gifter.Därför är det nog säkrare att räkna med eldning av skogsbränslen och en biopanna blir kanske en miljard kronor billigare.

Enligt skogsägareorganisationer kan utbudet av skogsbränsle ökas i Sverige genom fler planerade gallringar och röjningar i skogen som ger en totalt sett ökad tillväxt och avkastning under skogens livstid. Vid bioeldning kan ett kretslopp skapas genom att askan kan återföras till skogsmarken som gödning, vilket också ökar tillväxten.

Under alla omständigheter får vi en taxa som ligger minst 25 procent högre än dagens, men som får accepteras för en klimatsmartare och giftfriare miljö. Genom besparing och effektivisering kan energiförbrukningen per abonnent bli mindre, vilket kan innebära en oförändrad slutfaktura.

Det blir också större anledning att pröva nya energikällor för uppvärmning, det vill säga sol- och bergvärme samt spillvärme från förgasningsproduktion av biogas och biodiesel. Trots våra nordliga breddgrader kan på sikt 30 procent av årsvärmebehovet täckas av solen och genom bergvärme kan resten täckas men det kräver el (men bara en bråkdel av eluppvärmning) för drift av pumpar som då får produceras via solceller, vind, vattenkraft och/eller inköpt kärnkraftsel. Under en övergångstid behövs dock en biopanna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons