Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Från mödravårdscentral till barnmorskemottagning

Annons
Barnmorskemottagningarna arbetar utifrån ett mycket omfattande bas- och vårdprogram där barnmorskan arbetar självständigt med att handha normal graviditet. Vid avvikelser görs bedömning om kvinnan ska remitteras vidare till specialistmödravården och gynekolog alternativt förlossning. Foto: Isabell Höjman/TT

1935 utfärdade dåvarande Kungliga Medicinalstyrelsen det första förslaget om ”Förebyggande Mödra- och Barnavård” och mödravårdscentralerna förlades i anslutning till sjukhusens kvinnokliniker och bedrevs av barnmorskor. Barnmorskans verksamhetsfält har därefter förändrats från rena graviditetsövervakningar till att också omfatta preventivmedelsrådgivning, förskrivning av läkemedel i födelsekontrollerande syfte, gynekologiska hälsokontroller, att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och vid behov remittera vidare för psykologisk samtalsbehandling samt ge föräldrastöd i grupp till blivande föräldrar.

I samband med familjeläkarorganisationens införande splittrades en enhetlig mödravårdsmottagningsverksamhet upp. Barnmorskan skulle då ingå som en del av varje vårdcentral. Närmaste medicinsk ansvarig läkare att vända sig till blev då allmänläkare. De mindre vårdcentralerna hade behov endast av en barnmorska vilket lett till att hälften av alla barnmorskor i dag är ensamarbetande. Närmaste gynekolog att konsultera finns på specialistmödravårdsmottagningen med vilka konsultationstider är inplanerade var fjortonde dag. På specialistenheten utförs en omfattande ultraljudsverksamhet av barnmorskor och gynekologer handhar svårare komplikationer och/eller sjukdomstillstånd.

Allmänläkaren på vårdcentralen kan konsulteras vid behov men innebär av och till gränsdragninsproblem då dessa inte alltid har den erfarenhet och kompetens som krävs.

Verksamheterna blir allt mer komplexa med ökad möjlighet till diagnosticering och behandling. Barnmorskemottagningarna arbetar utifrån ett mycket omfattande bas- och vårdprogram där barnmorskan arbetar självständigt med att handha normal graviditet. Vid avvikelser görs bedömning om kvinnan ska remitteras vidare till specialistmödravården och gynekolog alternativt förlossning. Allmänläkaren på vårdcentralen kan konsulteras vid behov men innebär av och till gränsdragninsproblem då dessa inte alltid har den erfarenhet och kompetens som krävs.

Kontinuerligt ställs större och större krav på alla delarna inom verksamheterna för kvinnohälsa. Den i dag splittrade barnmorskeverksamheten innebär att den blivit svår att överblicka och kvalitetssäkra. Förmågan att bedöma enskilda fall kan försvåras och minskar patientsäkerheten samtidigt som fler gravida i onödan remitteras till specialistenheten då det saknas en erfaren kollega att rådfråga. Detta ger sammantaget en överspridningseffekt på kvinnokliniken som inte är önskvärd. Till detta ska läggas att bristen på barnmorskor blivit alltmer påtaglig. Riskerna blir alltmer akuta och något måste göras!

Mödrahälsovårdsöverläkaren för länet har för landstingsledning och politiker presenterat ett mycket genomarbetat förslag på nödvändiga förändringar som skulle säkra kvalitet, patientsäkerhet och resursanvändning framöver.

Förslaget går i korthet ut på:

att barnmorskeverksamheten ska bedrivas som en fristående enhet inom region Västmanland med medicinskt ansvarig gynekolog/obstetriker för varje enhet

att vårdutveckling och samordning ska bedrivas av mödrahälsovårdsöverläkare och samordnande barnmorska

att större barnmorskemottagningar bildas med 4-5 barnmorskor på varje enhet ute i länet och tre mottagningar med cirka tio barnmorskor på vardera inom Västerås tätort.

Förslaget har helt avvisats med motivering att familjeläkarkonceptet inte får rubbas och att närhetsprincipen för medborgarna ska vara viktigast.

Vår mycket kompetenta och erfarna mödrahälsovårds överläkare har nu sagt upp sig och lämnat sin tjänst. Motivering är att den nuvarande splittrade verksamheten med alltför många små mottagningar inte längre går att kvalitetssäkra, att de resurser och den kompetens som finns inte utnyttjas på bästa sätt för att utveckla verksamheten och att patientsäkerheten med anledning av detta riskeras.

Som barnmorska verksam mer än 30 år i yrket är det förfärande och upprörande att uppleva den okunskap och arrogans med vilken ansvariga och andra medarbetare inom kvinnosjukvården bemöts med.

Tänk om och gör rätt!

Ni politiker och ansvariga inom landstingsledningen: Tänk om och gör rätt! Se till att vi får rätt förutsättningar för att kunna ta ansvar för framtiden. Lita på oss som arbetar med patienterna i verksamheterna. Det är vi som sitter inne med kunskapen hur vi bäst utvecklar vården för allas bästa.

Marie Larsson

barnmorska inom primärvården i Region Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons