Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fri etablering för patienternas skull

Annons

Den kristdemokratiska människosynen försvarar den enskilda människans rätt att så långt det är rimligt få välja vårdgivare. När det gäller den enskildes rätt att välja läkare i primärvården så är den sedan en tid tillbaka garanterad i Hälso- och sjukvårdslagen. Den garantin är emellertid inte så pålitlig som man skulle vilja tro. Det västmanländska familjeläkarsystemet till trots så är det många i vårt län som inte kan välja familjeläkare och många har inte kunnat lista sig hos någon familjeläkare över huvud taget.

En orsak till de begränsade listningsmöjligheterna är bristen på allmänläkare. Kanske skulle det vara en lösning på läkarbristen i Västmanlands län om man kunde släppa etableringen fri. Många anar problem om den fria etableringen resulterar i en överetablering men den risken lär vara minimal med tanke på den begränsade tillgången på allmänläkare i landet.

Förutom att den fria etableringsrätten måhända skulle locka hit fler läkare så skulle den dessutom kunna undanröja det hot som hoppat upp på scenen i samband med den nu så omdebatterade upphandlingen av familjeläkare.

Även om det knappast är landstingets uppgift eller möjlighet att utlova familjeläkarna evigt liv i landstinget eller garantera patienterna ett livslångt förhållande med sin läkare så är det naturligtvis en god trygghetssträvan att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kontinuitet i relationen läkare-patient.

I valet mellan det nuvarande familjeläkarsystemet - där både offentliga och privata aktörer får utrymme - och ett system med enbart landstingsdriven primärvård är valet lätt för min del. Även om vårt nuvarande system innebär krav på upphandling och risk för att den enskildes kontinuitet i sin läkarkontakt bryts, anser jag att det är övervägande fördelar med att ha en blandning av offentliga och privata vårdgivare. När olika verksamheter har anledning att jämföras med varandra skapas det en positiv utvecklingskraft som kan komma såväl patienter som personal till godo.

Sannolikt är också möjligheten att inom ramen för familjeläkarprogrammet sätta sin egen prägel på verksamheten en faktor som underlättar rekryteringen av såväl läkare som annan personal.

Den kristdemokratiska synen är att efter prövning, så kallad ackreditering, kan verksamheten drivas av både offentliga och enskilda huvudmän, ideella eller bolag. Vare sig verksamheter drivs i landstingets regi eller i annan regi så är det viktigt att landstinget uppfyller det sedan flera år tillbaka kristdemokratiska kravet på ett tydligare mål- och resultatstyrningssystem avseende både kvalitet och ekonomi. Landstinget har slagit in på rätt väg och ser nu ut att bli allt bättre på mål- och resultatstyrning och att skriva bra avtal och överenskommelser. Ju bättre vi blir på att beställa vad vi vill ha och ju bättre vi blir på att följa upp och utvärdera vad vi får, desto mindre rädda behöver vi vara för att lämna ifrån oss ansvaret för driften och utförandet.

Landstinget måste naturligtvis under alla omständigheter vara garanten för ekonomi och kvaliet. Vidare är det landsstingets ansvar att det finns en väl fungerande närsjukvård i samtliga kommuner i länet.

Socialdemokraterna i Landstinget Västmanland bör ha en eloge för att de gentemot sina partikamrater i andra landsting vågat vara föredömen när det gällt att visa förtroende för icke-offentliga vårdgivare. Det västmanländska systemet har varit en hygglig kompromiss mellan klassisk socialdemokratisk fobi för privata aktörer och den traditionella borgerliga och ibland överdrivna devisen: "frihet framför allt". Nu är det dags för socialdemokraterna att våga gå vidare i en ledande utveckling av primärvården och medverka till att landstinget inom familjeläkarprogrammets ram kan släppa loss den fria etableringen för att mätta människors behov av både trygghet och frihet.

HANKE JONEKLAV

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons